சன்மார்க்க காலம்

சன்மார்க்க காலம் எப்போது உலகில் எல்லா நாட்டு குக்கிராமம் கூட நம் மும்பை போலவும் சீனாவின் ஷாங்காய் – ஹாங்காங் போலவும் அமெரிக்காவின்  நியூ யார்க் போலவும் ஆகுமோ அப்போது தான் சன்மார்க்க காலம் உலகம் பூராவும் பிறக்கும் பரவும் வெங்கடேஷ்

ஞானியர் செருக்கு

ஞானியர் செருக்கு  அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை  சன்மார்க்க நிலை நோவாது நோன்பெனைப்போல் நோற்றவரும் எஞ்ஞான்றும்சாவா வரம்எனைப்போல் சார்ந்தவரும் – தேவாநின்பேரருளை என்போலப் பெற்றவரும் எவ்வுலகில்யார்உளர்நீ சற்றே அறை.     பட்டினத்தார்  – திருவாலங்காடு வீடு நமக்குத் திருவாலங்காடு விமலர் தந்தஓடு நமக்குண்டு வற்றாத பாத்திரம் ஓங்கு செல்வநாடு நமக்குண்டு கேட்பதெல்லாம் தர நன்னெஞ்சமேஈடு நமக்கு சொலவோ ஒருவரும் இங்கில்லையே (2) வெங்கடேஷ்

மூலம் பெருமை

மூலம் பெருமை  மூலம் : பெண் மூலம் நிர்மூலம் என்பதை நான் இங்கு  நினை கூற வரவிலை இந்த நட்சத்திரத்தில் தான் 1 சம்பந்தர் பெருமான் – அனுமன் – திருமூலர் எனும்  நாயன்மாரும் , கணபதி  எனும் வினாயகரும்   பிறந்துள்ளார் அதாவது இந்த உடலில்  மூலம் ஆகிய இடத்தில் இவர்கள் தோன்றுகிறார்      அதனால் இவர் எலாம் மனிதர் அல்லர் – தத்துவ உருவகங்களே 2  இந்த இடத்தில் தான் சொர்க்க வாசல் – பரமபத…

திருவடி / கண் தவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல்

திருவடி / கண்  தவம் பெருமை – சிவவாக்கியர் பாடல் பட்டமும் கயிறு போல் பறக்க நின்ற ஜீவனை பார்வையாலே பார்த்து நீ படுமுடிச்சு போடடா திட்டவும் படாதடா சீவனை விடாதடா கட்டடா  நீ சிக்கென களவறிந்த கள்வனை பொருள் : உடலும் ஜீவனும் பட்டமும் கயிறும் போல் இருக்கையில், தவத்தில் , பார்வையினால் ஜீவனை கட்டி வை. அதன் அசைவை கட்டுப்படுத்தி – சிக்கென ஓர் இடத்தில் – கட்டுமிடத்தில் கட்டி வை இது திருவடி…

இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல

இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல   சன்மார்க்க அன்பர் : சமய அன்பர் பார்த்து –  நானும் அவரும் ஒன்றல்ல நான் உயர்ந்தவன் நான் சமய மதம் கடந்தவன் – நான் சன்மார்க்கி நான் : ஆம் ஒன்றல்ல தான் சன்மார்க்கி அல்ல – சன்மார்க்க சங்கம் சார்ந்தவர் தான் வீட்டு / நிறுவன காவலாளியும்   ( செக்யூரிட்டி ) நாட்டைக் காக்கும் ராணுவ வீரரும் ஒன்றல்ல போல் தான் தவம் ஆற்றாது சடங்கில் – அன்னதானத்தில் நிற்போர்…

பட்டினத்தார் பாடல் – வாலைக்குமரி

பட்டினத்தார் பாடல்  –  வாலைக்குமரி  பூரண மாலை மூலத்து உதித்தெழுந்த முக்கோணச் சக்கரத்துள்வாலைதனைப் போற்றாமல் மதிமறந்தேன் பூரணமே பொருள் : வாலை ஆகிய 10 வயதுடை  குமரி  ( பாலா )   விளங்குவது மூலம் எனும் இடத்தில் அது மூலாதாரமாகிய முதுகுத்தண்டின் அடியில் அல்ல – மன வளக்கலை மன்றம் உரைப்பது போல் மூலம் எனில் புருவ மத்தி ஆம் 8/2 சேரும் அனுபவத்தால் – புருவக்கண் பூட்டு திறந்தால் – அவள் தரிசனம் கிட்டும்   அதனால்…

வள்ளல் பெருமானும் – நானும்

வள்ளல் பெருமானும் – நானும் உண்மை அனுபவம் 1 அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பள்ளி எழுச்சி சினைப்பள்ளித் தாமங்கள் கொணர்ந்தனர் அடியார் சிவசிவ போற்றிஎன் றுவகைகொள் கின்றார் நினைப்பள்ளி உண்ணத்தெள் ளாரமு தளிக்கும் நேரம்இந் நேரம்என் றாரியர் புகன்றார் முனைப்பள்ளி பயிற்றாதென் தனைக்கல்வி பயிற்றி முழுதுணர் வித்துடல் பழுதெலாம் தவிர்த்தே எனைப்பள்ளி எழுப்பிய அருட்பெருஞ் சோதி என்னப்ப னேபள்ளி எழுந்தருள் வாயே இந்த பாடலில் : ஆன்மா தனக்கு என்னென்ன பரோபகாரம்…

ஞான போதினி

ஞான போதினி ஆண்களுக்கு நூல் போல் இருக்கும் பெண் இடை மேல் நினைவு  ஆசை மோகம் ஆன்ம சாதகருக்கும் நூல் போல் சிறுத்து போகும்  நாடி மேல் தான் கவனம் அது சுழுமுனை நாடி ஆம்   வெங்கடேஷ்

ஞான போதினி

ஞான போதினி 1 ரசவாதம் – மட்ட உலோகத்தை தங்கமாக மாற்றுவது  2 ஸ்பரிசவாதம்  – ஆணை தந்தையாகவும் கன்னியை தாயாகவும் மாற்றம் அளிப்பது 3 வாக்கு வாதம் : நட்பை பகையாக்குவது 4 முடக்கு வாதம் : உடல் அசைதலில் இருந்து அசையா நிலைக்கு மாற்றம் அளிப்பது 5 சந்தர்ப்ப வாதம் : அரசியல்கட்சியினர் பயன்படுத்தி பெரிய ஆளாக மாற்றம் அடைவது 6 அஷிவாதம் : கண் பார்வை மூலம் ஒருவன் பரிணாமத்தில் அபரிமித வளர்ச்சி…