“ திருக்காட்டுப்பள்ளி – ஊர் பேர் தத்துவ விளக்கம் “

“ திருக்காட்டுப்பள்ளி – ஊர் பேர் தத்துவ விளக்கம் “ இந்த ஊர் தஞ்சை அருகே இருக்கு  இது பேரரசர் ராஜ ராஜ சோழன் காலத்து தொடர்புடை ஊர் தத்துவ விளக்கம் : காடு – மும்மலம் விளங்கும் வெளி திரு – அழியா ஆன்மா பள்ளி – ஆன்மா வீற்றிருக்கும் வெளி இதுவும் திருச்சிராப்பள்ளியும் ஒரே ;பொருளை கொண்டது ஒரே இடத்தை எத்தனை எத்தனை ஊர் நதிகள்  ஆலயம் ?? வெங்கடேஷ்

வாசி பயிற்சி

வாசி பயிற்சி திருவாசகம் கண் வைத்து ஆற்றும் பயிற்சியானது 3 வகையாக பிடித்திருப்பதாக கூறுது 1 நடுக்கண் 2 குவளைக் கண் 3 கடைக்கண் இது மூன்றுக்கும் தொடர்புடைத்து இந்த மூன்றும் முறையாக செய்து , அனுபவம் பெற்று முற்றுப் பெற்றால் தான் வாசி சித்தியாகும் வெங்கடேஷ் 1Badhey Venkatesh 1 பகிர்வு பகிர் 0

“ பார்வை பெருமை “  

“ பார்வை பெருமை “   1 ஒரு அழகான பெண் ஒரு ஆடவனை கண்ணால் பார்த்தால் போதும் அவள் காதல் வலையில் இவன் கண்கள் உரசிக் கொண்டால் காதல் தீ பத்திக்கொளும் 2 ஒரு பொறுக்கி ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்துவிட்டால் போதும் அவள் பலாத்காரம் செயப்படுவாள் 3 ஒரு அரசியல்வாதி –  நில புரோக்கர் நல்ல நிலம் – சொத்து கண்ணுக்கு புலப்பட்டால் போதும் உடன் அது அவர்  பேருக்கு மாறிடணும் சொந்தக்காரர்க்கு விருப்பமிருக்கோ …

“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் – தவம் பெருமை “ 

“ திருமந்திரம் – ஐந்தாம் தந்திரம் – தவம் பெருமை “  சிவகதி யேகெதி மற்றுள்ள தெல்லாம்பவகதிப் பாசப் பிறவியொன் றுண்டுதவகதி தன்னோடு நேரொன்று தோன்றிலவகதி மூவரு மவ்வகை யாமே  – 1536 விளக்கம் : சிவத்தை அடைவதே இறுதி நலம்  என வாழும் முறையே வாழ்க்கை பயணம் மற்ற உலக வாழ்வு எல்லாம் பாவத்தை வினையும் சேர்க்கும் பாதை ஆம்  அதுக்கு தவமே முறை என வாழ்ந்தால் – அதுக்கேற்றாற் போல் அமைத்துக்கொண்டால் மட்டுமே மும்மலம்…

As Above So Below

As Above So Below As rivers are infested with crocs n gators So are you tube channels infested with Cheats frauds superstitions Beware you don’t fall prey BG VENKATESH 3நீங்கள், Anand Arumugam மற்றும் 1 நபர்

“ கோழை  – அகமும் புறமும் “

“ கோழை  – அகமும் புறமும் “ புறத்தே வீரம் இல்லாதவன் கோழை வாழ்க்கை சந்திக்க – பிரச்னை  சவால்களை சந்திக்க தைரியம் இல்லாதவன் இவனிடம் வீரன் சண்டையிட மாட்டான் அவனுக்குத் தான் அவமானம் அகத்தே கோழை மிக மிக பலம் வலிமை வாய்ந்தது இதை வெல்ல மிகுந்த வீரம் வேணும் அதனால் வீரன் தான் போரிட்டு வெல்லணும் அதுக்கு வீரமணி உருவாகணும் – உருவாக்கணும் அது இதுக்கு முடிவு கட்டும் அகமும் புறமும் வேறு வேறு…

” மதம்/ மனிதர் –   பரிணாம வளர்ச்சி “

“ மதம்/ மனிதர் –   பரிணாம வளர்ச்சி “ முதன் முதல் வடிவமைக்கப்பட்ட கார் ஒரு மாதிரி ரகம் அப்போதைய காருக்கும் இன்று இருக்கும் காருக்கும் எவ்ளோ வித்தியாசம் ?? இப்போது அதி நவீன வசதிகளுடன் அதி வேகமான வடிவமைப்ப்பு  வந்துவிட்டது அது மாதிரி தான் மதமும் மதம் மார்க்கங்கள்  1 முதலில் மனம் தான் உயிர் 2  பஞ்ச இந்திரியம் தான் உயிர் 3  பிராண வாயு தான் உயிர் 4 பலி கொடுத்தால் இறை…

நிதர்சனம்

நிதர்சனம் காதலி – காதலனிடம் : உனை நான் சந்தித்தேன் ” நீ ஆயிரத்தில் ஒருவன் “ ஆன்மா – சாதகனிடம் : ” நீ, கோடியில் ஒருவன் “ அரசியல்வாதி – தன் அடியாளிடம் : ” நீ கேடியில் ஒருவன் “ உண்மை தானே ?? வெங்கடேஷ் 4நீங்கள், Anand Arumugam, Thirugnanasambanthamoorthy Muthulingam மற்றும் 1 நபர் பகிர் 0

தவ வலிமை

தவ வலிமை என்ன செயும் ?? சகலத்தில் இருந்து மீட்டு கேவலத்தில் இட்டு மீட்டு சுத்தத்தில் வைத்து நிர்மலத்துக்கு ஏத்தி சிவ நிலையில் வைக்கும் எலாமே அவத்தை அனுபவம் வெங்கடேஷ் 11நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 8 பேர் 4 பகிர்வுகள்