வெற்றியும் VETRI யும்

வெற்றியும் VETRI யும் பள்ளியில் வெற்றி  கைடு வைத்துப் படித்தால் தேர்வில் வெற்றி நிச்சயம் ஆனால் சன்மார்க்கத்தில் VETRI – Vallalar Educational Research n  Training  Instituteல் படித்தாலும் அபெஜோதி அருள் வைக்கும் தேர்வில் வெற்றி கிட்டாது ஏனெனில் ?? விளக்கம் – பயிற்சி சரி இல்லை  கல்வி நிறுவனம் நடத்துபவர்க்கு ஆராய்ச்சி அனுபவம் இல்லை  வெங்கடேஷ்

உள் வாங்கல்

உள் வாங்கல் கடல் உள் வாங்கினால் மீனவர்க்கு துன்பம் படகுகள் தரை தட்டும் ஆன்ம சாதகர்க்கு சுவாசம் உள் வாங்கினால் ஆயுள் நீட்டிப்பு உண்டாம் வாசல் திறக்கும் – உந்தீ பறக்கும் இன்னம் பலப்பல அனுபவம் உண்டாம் வெங்கடேஷ்

தவம் பெருமை

தவம் பெருமை தவத்தால் 36 தத்துவம் கடந்தவரே மக்களின் உடல் கடந்து  36 தத்துவம் தாண்டி நிற்கும் உயிரை கண்ணால் காண வல்லார் ஆவர் வெங்கடேஷ்

சுழுமுனை பெருமை 

சுழுமுனை பெருமை  அகத்திய மகாமுனிவர் சூத்திர ஞானம் தானென்ற சுழிமுனையை அருளால் கண்டோர் சாதிகுலம் வரம்பற்றுத் தானே தானாய் ஊனென்ற சுவைபோகம் ஒழித்துவிட்டு உயிர்பரவுங் காரணம்போல் ஒடுங்கிநின்று நானென்ற சொல்லற்று அறிவில் உற்று நான்மறைக்கு மெட்டாத பொருளோடொத்து வானென்ற மதிப்பாலைத் திறந்து கொண்டு வாழ்ந்திருப்பார் எந்நாளும் மாயார் தானே.  விளக்கம் : சுழுமுனை உச்சி திறந்தவர் குணம் எப்படி என உரைக்கிறார் சித்தர் 1 சாதி குலம் எனும் எல்லை அற்று , தாண்டி போயிருப்பர் 2 …

வாசி பெருமை – சிவவாக்கியர்

வாசி பெருமை – சிவவாக்கியர் வாசிக்குதிரை மீதிலேறி  மண்டலங்கள் தாண்டியும் நாசிவழியில் ஏறியோக  நாட்டமும் அறிகிலா பூஜிக்க அமுதமுண்டு பொன் மயம் அதாகினோர் வீசும் பாசக்கை உளோனை வென்று விண்ணை  ஆள்வீரே விளக்கம் : வாசி ஆகிய குதிரை/பரி மீது ஏறி –  மூன்று மண்டலம் தாண்டி சிரசின் உச்சிக்கு    ஏற  உலகத்தார்க்கு  யோக வழி அறிகிலார் அதன் பயனால் அமுதம் உண்டு , தன் தேகம் பொன் ஒளி வீசச் செய்து , பாசக் கயிறு…

As Above So Below

As Above So Below 1 Lessons in life will get repeated Till they are learnt Visions will get repeated Till they are understood In proper perspectives 2 The experiences in Mirror meditation Will repeat in OPEN EYE MEDITATION BG VENKATESH

கண்ணாடி  தவம் பெருமை

கண்ணாடி  தவம் பெருமை ஔவைக்குறள் : புருவத்திடை இருந்து புண்ணியனைக் காணில்  உருவற் றிருக்கும் உடம்பு இந்த பாடல் திருவடி தவத்தில் வரும் கண்ணாடி தவம் பெருமை அவசியம் வலியுறுத்தும் சித்தர் பாடல் ஆகும் இது திராதகம் / மன வளக்கலை மன்றம் கண்ணாடி தவம் அல்ல இது வேற – முற்றிலும் வேறு வெங்கடேஷ்

போலிகள்

போலிகள் காதலர் : மரத்தை சுற்றி  சுற்றி வருகிறார் திருமணமான பெண் : கருவுற வேண்டி ஆல மரம் சுற்றி சுற்றி வருகிறார் போலிகள் : முதுகுத் தண்டின் அடி – புருவ மத்தி குண்டலினி  – பீனியல் சுரப்பி  –   DMT முப்பு – அமுரி – கற்பம் – பலப்பம்  ஆதார சக்கரம் ஆறு சுற்றி சுற்றி வருகிறார் அதுகளுக்கு வாய் இருந்தால் : டேய் எங்களை  வச்சி செஞ்சது போதும்டா   போதும்டா …

ஞானி யார் ??

ஞானி யார் ?? யார் உறக்கம் முழுதும் வென்றிருக்காரோ ?? அவர்க்கே தான் உடல் முழுதும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் பின் யார் ?? உறங்கும் போது  உடலை வழி   நடத்துவது ?? கட்டளைகள் பிறப்பிப்பது ? வெங்கடேஷ்