” அன்னத்தின் அருமை”

” அன்னத்தின் அருமை” “ஒரு சோற்றுப் பருக்கையின் அருமை – மதிப்பு அதை சிந்தும் நமக்குத் தெரியாது – அதை எடுத்துச் செல்லும் எறும்புக்குத் தான் தெரியும் ” ஆதலால் உணவை வீணடிக்க வேண்டாம் இது ஷீரடி சாய்பாபாவின் கோவிலில் அன்னதானம் செய்யுமிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு வாசகம் ஆகும் உணவு உற்பத்தியாக எவ்வளவு நாட்கள் ஆகின்றன ?? அதன் பருவங்கள் படத்துடன் இருக்கும் இது குறிப்பாக மாதப்பூசத்தன்று அன்ன தானம் செய்யும் மக்கள் கவனிக்க வேண்டிய…

என் சாதனம் – தி மு – தி பி

என் சாதனம் – தி மு – தி பி அது என்ன தி மு – தி பி ?? என்று நினைக்கத் தோன்றுகின்றதா? அது திருமணத்துக்கு முன் – திருமணத்துக்கு பின் திருமணத்துக்கு முன் தினமும் 3 மணி நேரம் கண்ணாடி பயிற்சி செய்வேன் – சங்கத்தில் எல்லோரும் பொறாமைப்படுவார்கள் ஏன் இவ்வளவு நேரம் என்று கேட்பார்கள் ?? ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 6.0 மணி நேரம் செய்வேன் – Bachelor ஆக இருந்ததால் ரெண்டும் –…

Navarathri – characters decoded

Navarathri – characters decoded Navarathri = 9 lights constituting Pranavam also becoming an atomic weapon Demon Asuran = Laziness personified as Bull – bad characters closing atman light when this demon is killed , one becomes hyper active travelling thru suzhimuni nadi central nervous channel and laziness is gone forever – this is the story…

திருமந்திரம் – விந்து பெருமை

திருமந்திரம் – விந்து பெருமை மேலா நிலத்தெழு விந்துவும் நாதமும் கோலால் நடத்தி குறிவழி யேசென்று பாலாம் அமிர்துண்டு பற்றறப் பற்றினால் மாலா னதுமாள மாளுமவ் விந்துவே கருத்து : மேலை நிலமாம் சுழிமுனையில் விந்துவை சுழிமுனை நாடி வழியாக மேலேற்றி நாதத்துடன் கலக்கச் செய்தால் பாலாகிய அமிர்தம் உண்ணலாம் மாலாகிய மயக்கம் – மாயை நீங்கும் விந்துவும் கட்டிப் போகும் வெங்கடேஷ்

திருப்பரங்குன்றம் – பெயர் விளக்கம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

திருப்பரங்குன்றம் – பெயர் விளக்கம் – சன்மார்க்க விளக்கம் திருப்பரங்குன்றம் – இது மதுரையில் இருக்கும் முருகனின் முதல் படை வீடாகும் பெயர்க்காரணம் : பரம் = ஆன்மா குன்றம் = சிறு மலை ஆன்மா = முருகன் ஆன்மா வீற்றிருக்கும் சிறு மலை தான் திருப்பரங்குன்றம் அகத்திலும் ஆன்மா மலை மீது தான் – அதாவது துரிய மலை மேல் தான் உள்ளது அதைத் தான் இவ்வாறு புறத்திலே காட்டியிருக்கின்றனர் நம் முன்னோர் பெரும்பாலான் கோவில்கள்…