வாழும் கலை – Art of Living

Art of Living Dont dwell in the past Dont contemplate about the future Live in the Present – live the moment This is the secret of ” Art of Living ”   வாழும் கலை கடந்த காலத்தை நினைக்காதே வருங்காலத்தை ஆழ்ந்து யோசித்து கவலைப்படாதே நிகழ் காலத்தில் வாழப் பழகு இந்த நிமிடத்தில் வாழப் பழகு இது தான் வாழும் கலையின் இரகசியம் இந்த…

நம் பிறப்பின் இலட்சியம் நோக்கம் – பாகம் 2

நம் பிறப்பின் இலட்சியம் நோக்கம் – பாகம் 2 இந்த உலகம் ஒரு பெரிய மருத்துவமனை – நாம் எல்லோரும் நோயாளிகள் – 3 மலங்கள் பீடித்து உள்ள நோயாளிகள் – இதனை நீக்கிகொள்ளவே நாம் இங்கு பிறந்து இருக்கின்றோம் நாம் நம்மை ( ஆன்மா) அறிந்து, கண்டு , அனுபவித்து, பின் நம் தலைவனை ( அருட்பெருஞ்சோதி ) கண்டு , பிறவிப்பிணியை நீக்கிகொள்ளவே பிறந்து இருக்கின்றோம் என்பது உண்மை ஆனால் ஒரு சில பகவான்கள்…

திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கமும் – ஒப்பீடும்

திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கமும் – ஒப்பீடும் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத் தனையது உயர்வு ஒரு குளத்தில் 2 அடி நீர் இருந்தால் , மலர் அதனை தாண்டி நீண்டு வளரும் , 3 அடி நீர் இருந்தால் , மலர் அதனை தாண்டி நீண்டு வளரும் – அது போல் நம் வாழ்விலும் நாம் வைக்கும் இலக்கு தான் நம் உயர்வுக்கு வழி வகுக்கும் ஒருவன் தன் சாதனத்தில் உணர்தல் – புரிதல்…

வாசியும் ஆன்ம அனுபவமும்

வாசியும் ஆன்ம அனுபவமும் சிலர் முகனூலில் வாசி – குண்டலினி எல்லாம் தேவையில்லை – இயல்பாக இருந்தால் போதும் என்கின்றனர் ஒன்று மட்டும் உறுதி – வாசி இல்லாமல் ஆன்ம தரிசனம் – அனுபவம் சித்திக்காது என்பது சத்தியம் – உண்மை எப்படி வாசியாகிய அனுமன் இல்லாமல் ஸ்ரீ ராமனால் மனம் இருக்கும் இலங்கையாகிய சுழிமுனைக்கு சென்றிருக்க முடியாதோ , அப்படியே வாசி இல்லாமல் நாம் ஆன்ம தரிசனம் – அனுபவம் பெற முடியாது என்பது திண்ணம்…

பட்டினத்தார் – அனுபவங்கள்

பட்டினத்தார் – அனுபவங்கள் 1 ஆன்ம அனுபவம் நம் வேத ரிஷிகள் உபனிடதத்தில் – ” கோடியில் ஒருவரே ஆன்மாவைப் பார்த்து வியப்பு அடைகின்றார் ” பட்டினத்தார் தம் பாடலில் ” ஏறாத மலை மீதேறி வியப்பொன்று கண்டேன்” சாமானியரால் ஏற முடியாத சுழிமுனை மலை மீது ஏறி ” வியப்பாகிய ஆன்மாவைக் கண்டேன்” என்கின்றார் இது அவரது ஆன்ம அனுபவம்   2 சிவ அனுபவம் – சிற்றம்பலப் பிரவேசம் ” பொன்னம்பலத்தாடும் ஐயனை காணக்…

ஆன்ம நிலை – ஆன்ம அனுபவம்

ஆன்ம நிலை – ஆன்ம அனுபவம் சிவவாக்கியர் பாடல் செய்ய தெங்கிலே இளனீர் சேர்ந்த காரணங்கள் போல் அய்யன் வந்தென்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்டனன் அய்யன் வந்தென்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்ட பின் வையகத்தில் மாந்தர் முன்னம் வாய் திறப்பதில்லையே பொருள் : அய்யன் வந்தென்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்டனன் – ஆன்மா விழிப்புற்று – உயிர் பெற்ற நிலை ஆன்மா விழிப்புற்ற பின், தான் மௌனத்துக்கு வந்து விட்டதாக சிவவாக்கியர் பாடுகின்றார் மௌனம் என்பது ஆன்ம…

கதம்பக் கட்டுரைகள்

கதம்பக் கட்டுரைகள் 1. பைபிளில் மிகச் சின்ன வாக்கியம் He wept  – அவன் அழுதான் ( இயேசு கிறிஸ்து ) 2.பிரம்மாவின் பெயர் காரணம் பிரம்மாவின் பல பெயர்களில் – சுவேதன் ஒன்று சுவேதா என்றால் சிவத்தின் வியர்வையில் இருந்து உதித்தவன் என்று பொருள் நால் வகை யோனிகளுள் ஒன்று சுவேதசம் மற்ற மூன்று உற்பீசம் அண்டபீசம் சராயுசம் வெங்கடேஷ்