தெளிவு 530

தெளிவு 530 ஒரு தாய் தன் மகவு கேட்குமுன்னர் அதுக்கு தேவையான உணவு நீர் ஓய்வு உறக்கம் விளையாட்டு உடை நேரத்துக்கு அளிப்பது போல் அருளும் சாதகனுக்கு தகுதியான சாதகனுக்கு இல் மற்றும் உலக வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை அவன் கேட்கும்முன்னர் அதுவே முன்னர் கணித்து அளிக்கும்     வெங்கடேஷ்  

 நகைச்சுவையும் வேடிக்கையும்

நகைச்சுவையும் வேடிக்கையும் ஞான சம்பந்தர் முதன்மை சீடன் கண்ணுடைய வள்ளல் : தன் ஞான நூல் “ ஒழிவில் ஒடுக்கத்தில் “ – இவ்வாறு தனக்கு உபதேசித்ததாக கூறுகிறார் “ நான் அறிவித்தாலன்றி நீ அறியாய்  என்றான்” எவ்வளவு பெரிய ஞானி அவர் – ஞான சம்பந்தர்   ?? அவரே  தன்னை குறிப்பிடும் போது – “ நான் “ என தான் கூறியுள்ள போது – இந்த சாதக நிலையில் இருக்கும் பேர்கள் செய்யும் அலப்பறை…

பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி

பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி மீனை மிக உண்டு நக்கி விக்கி நின்ற கொக்கதுபோல் தேனைமிக உண்டு தெவிட்டி நிற்பது எக்காலம்? 197 பொருள் :  மீனை அதிகமாக உண்ட கொக்கு விக்கி நிற்பது போல் ,  நானும் அமுதத்தை மிக அதிகமாக உண்டு தெவிட்டி நிற்பது எப்போது ?? தேன் = அமுதம் ஆகாய கங்கை   வெங்கடேஷ்

சிரிப்பு 450 

சிரிப்பு 450 செந்தில் : அண்ணே  அண்ணே ஒருத்தர்க்கு சினிமா மார்க்கெட் எப்டினு தெரிஞ்சிருக்கிறது ?? க மணி : டேய்   இது பெரிய கம்ப சூத்திரம் இல்ல – யார் ஒருவர் பேய் படத்திலும் – பாம்பு படத்திலும் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அவிங்களுக்கு மார்க்கெட் டவுன்னு அர்த்தம் பிக் பாச்ல நடிச்சா ஃபீல்டு அவுட்னு அர்த்தம் – சினிமால சுத்தமா அட்ரச் இல்லாதவங்கன்னு அர்த்தம்   வெங்கடேஷ்