தேகமும் தேசமும் – பாகம் 3

தேகமும் தேசமும் – பாகம் 3

1. சென்னிமலை : இறைவன் ” சிரம் ” என்னும் சென்னியில் இருக்கின்றான் என்பதை காட்ட ஏற்பட்ட ஊர்.

2. அமிர்தசரஸ்: அமுதமாகிய ஆன்மா நம் சிரசில் இருக்கின்றது என்பதை விளக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட ஊர் – இங்குள்ள பொற்கோவில் – ஒரு குளத்தின் நடுவே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது

பொற்கோவில் = ஆன்மா – அதுவும் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது

3. கடலூர் : ஆன்மாவின் இருப்பிடத்தை விளக்க வந்த ஊர். கடல் என்பது சிதாகாயக் கடலைக் குறிக்கும் – ஆன்மாவின் இருப்பிடம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது

கடலூர் = ஆன்மாவின் ஊர்

4. கைலாயம் : இந்தவிடம் பனி படர்ந்து குளிர்ந்து இருக்கும் – ஆன்ம நிலையும் – அதன் மேலுள்ள நிலைகளும் மிகவும் குளிர்ந்து இருக்கும் என்பதால் – இமயத்தில் இருக்கும் பனி படர்ந்த இடத்தை கோடிட்டு காட்டி – இறைவன் இருக்கும் இடம் இவ்வாறு இருக்கும் என்று விளக்கி உள்ளனர் நம் ஞானியர்களும் – ரிஷிகளும்

5. வெள்ளிங்கிரி மலை ( தென் கைலாயம் ) : கைலாயத்தின் விளக்கம் இதற்கும் பொருந்தும்

6.ஆலப்புழா / ஆல்வே ( கேரளம் ) : குண்டலினியின் இருப்பிடத்தையும் – ஆன்மாவின் இருப்பிடத்தையும் காட்ட வந்த ஊர்
மதுரைக்கும் ஆலவாய் என்று மற்றொரு பெயர் உண்டு – அதனின் விளக்கம் இதற்கும் பொருந்தும்
மதுரையின் விளக்கம் இதன் முன் கட்டுரையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது

7. குருக்ஷேத்திரா : இந்த ஊர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ளது – இந்த ஊரில் தான் பாரத யுத்தம் நடந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது . குருக்ஷேத்திரம் என்றால் உடம்பைக் குறிக்கின்றது – உடம்பில் தான் நல்ல சக்திக்கும் தீய சக்திக்கும் பெரும் போர் நடக்கும் – இதனை விளக்க வந்த ஊர்

8. திரிகோண மலை ( இலங்கை ) : மூன்று சூக்குமப் பொருட்களின் கலப்பினால் ஏற்படும் சுழிமுனை அனுபவத்தை விளக்க வந்த ஊர் – மூன்று என்பது மலை – நதி – என்று பலவாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது

9. குற்றாலம் : ஒரு சிறிய  இருளாகிய விஷமுள்ள துவாரத்தில் ஒளி சதா அருவி போல் கொட்டிய வண்ணம் இருக்கும் அனுபவத்தை – ஒரு அருவிக்கு பெயர் சூட்டிக் காண்பித்து இருக்கின்றார்கள்

10. திருவொற்றியூர் : இறைவன் நம் உடம்பிலும் உயிரிலும் ” ஒட்டி ” இருக்கின்றான் என்பதை காட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட ஊர்.

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s