காந்தாரியும் காயகல்பமும்

11.2.2015 காந்தாரியும் காயகல்பமும் காந்தாரி தன் புருஷன் திருதராஷ்டிரன் குருடன் என்பதை அறிந்து , தானும் அந்த இன்பத்தை – உலகத்தை காணக்கூடாது என்பதற்காக , கண்ணைக் கட்டிக்கொண்டாள் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே ஆனால் நாம் அறியாததை இப்போது படிக்க போகின்றோம் – அந்த நிகழ்வானது எப்படி தவமாக மாறியது என்பதைப் பார்க்கப் போகின்றோம் பாரதக்கதையில், கௌரவர்கள் 100இல்,99 சகோதரர்களும் மாண்டுவிட,துரியோதனன் மட்டுமே எஞ்சி உள்ளான். தாயும் மகனும் மீளா சோகத்தில் உள்ளனர். அப்பொழுது அவளுக்கு ஒரு…

கண் புருவப் பூட்டு

கண் புருவப் பூட்டு துரிய மலை மேல் உளதோற் ஜோதி வள நாடு தோன்றும் ஐயர் நடம் செய்யும் மணி வீடு தெரியும் அது கண்டவர் காணில் உயிரோடு செத்தவர் எழுவார் என்று கைத்தாளம் போடு இதில் துரிய மலை மேல் உளதோர் ஜோதி வள நாடு = புருவ மத்திக்கு மேலும் , உள்ளும் இருக்கும்  ஆன்மஜோதி ஐயர் நடம் செயும் மணி வீடு தெரியும் – கண்களை கொண்டு பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இறைவன் நடமாடும்…

சாகாத்தலை – வேகாக்கால் – போகாப்புனல்

11.2.2015 சாகாத்தலை – வேகாக்கால் – போகாப்புனல் 1 .ஓளியாக்கனல்  : மூலாக்கினி இரு திருவடிகளின் இணைப்பினால் நெற்றியில் தோன்றிடும் ஒரு வகையான அக்கினி மூலம் தொடங்கி சுழிமுனை வரை ஓங்கி வளர்ந்து மலங்களையும் வினைகளயும் அழிக்க வல்லது அருளைக் கொடுக்கின்ற ஒளி இது தோன்ற , விந்து பர விந்துவாக மாறும் 2 வேகாக்கால் : அமுதக் காற்று – இறைச் சுவாசம்  – Cosmic breath – Cosmic Prana – Gods breath…