நம் இந்தியக் கலாச்சாரமும் – அதன் ஞானத் தொடர்பும் – பாகம் 2

நம் இந்தியக் கலாச்சாரமும் – அதன் ஞானத் தொடர்பும் – பாகம் 2 திருமணத்தில் : 1 தாலி கட்டிவிட்டு மணமகன் மணமகள் “கை” யைப் பிடிக்கின்றான். கை = ஆன்மா / ஆன்ம அனுபவம் – சுழிமுனை அனுபவம் பெறுதல் அதாவது – ஒரு ஜீவனாகிய பெண் , தான் புருஷனாகிய ஆன்மாவை அடைகிறாள் என்பதை சூசகமாக விளக்குகின்றது இந்தப் படலம் ஆண்டாள் : ” கை “ப் பிடிக்க கனாக் கண்டேன் தோழி என்ற…

நெற்றிக்கண் திறக்கும் வழி – பாகம் 5

நெற்றிக்கண் திறக்கும் வழி – பாகம் 5 வள்ளலார் உரை நடையில் கூறியிருப்பதாக அவரது அணுக்க தொண்டர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல் : ” “நெற்றியிலிருக்கும் நடுக்கண்ணை ஆச்சாரியன் அனுக்கிரத்தால் திறக்கப் பெற்றுக்கொள்வது நலம் ” . இதன் பொருள் யாதெனில் : ஆச்சாரியன் = குரு என்பவர் ஆவார் . அப்படியெனில் குரு என்பவர் யார்: யார் குருட்டினை நீக்குபவரோ , அவரே குரு. ” குருட்டினை நீக்கும் சத்தி கண்மணிகளுக்கு உண்டு.” அப்படியெனில் வள்ளலார்…