பயனுள்ள மருத்துவக் குறிப்புகள்

பயனுள்ள மருத்துவக் குறிப்புகள்

I இரத்த அழுதத்தை குறைக்க :

1 முள்ளங்கி

2. முருங்கைக்காய்

3. நெல்லிக்காய்

4 பூண்டு ( இரத்தத்தை மெல்லியதாக ஆக்கிவிடுகிறது )

5. வாழைப்பழம்

6. எள்ளு

7. சர்ப்பகந்தா

8. ஆளி விதை ( Flax seed )

II திரி தோஷ சமனிகள்

1. பூண்டு

2. இஞ்சி – சுக்கு

3. மஞ்சள்

4. ஏலக்காய்

5. சீரகம்

6. வெந்தயம்

7. பெருங்காயம்

III ஆரோக்கியமான இதயத்திற்கு – For Healthy heart

1. பூண்டு

2 இஞ்சி

Suththa gugullu

Green tea

IV மூட்டு வலிக்கு – For Arthritis

1. பூண்டு

2 Ragi

3 All nuts – wall nuts, pista and almonds – பாதாம் – பிஸ்தா பருப்பு

4 Jowar and bajra

V Cod liver oil

Can prevent coronary artery diseases

Reduces pains in knee joints

Thins the blood

VI Amla – நெல்லிக்காய்

1 Protects liver

2 Reduces swelling and pains in knee joints

3 . Defers ageing and senility

VII Yogasanas for Diabetic patients

1 Vipareethakarani

2 Halaasana

3 Bhujangaasana

4 Sethubhandaasana

5 Dhanuraasana

6 . Baalaasana

VIII Exercises for High BP

1 Pranaayaama – all breathing exercises

2 Baastrika

3 Naadi suththi

4 Baalaasana – stress reliever and buster

IX Yogasanas for Arthritis

Vajraasana

Viewers can also use alternative therapy like Mudras for reducing the effects on arthritis – sugar and BP as it activates the necessary glands and zones for effecting cure

Thanks

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s