உண்மையான பிராணாயாமம் – எது???

உண்மையான பிராணாயாமம் – எது??? நம்மில் நிறைய பேர் அதிகாலையில் பிராணாயாமம் என்னும் மூச்சுப் பயிற்சி செய்கின்றோம் . எப்படி ?? கைவிரல்களை மூக்கில் வைத்து , ஒரு துவாரம் வழியாக மூச்சு உள்ளிழுத்து மற்றொறு துவாரம் வழியாக வெளியே விடுகின்றோம் – இது தான் பிராணாயாமம் என்று நம்பிக்கை வைத்து செய்து வருகின்றோம் இதற்கு மதிப்பு கூட்டும் வகையில் – மூச்சு உள்ளிழுப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை நேரம் = உள்ளே நிற்க வைக்க இவ்வளவு நேரம்…

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் விளக்கம்

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் விளக்கம் உயிரெலாம் பொதுவின் உளம்பட நோக்குக செயிரெலாம் விடுகெனச் செபியசிவமே ( 970 ) உயிரெலாம் பொதுவின் உளம்பட நோக்குக = எல்லா ஜீவர்களையும் ஜீவர்களாகவும், வெவ்வேறு உடல் மற்றும் கருவி கரணங்கள் கூடியவர்களாக பிரித்து வேற்றுமைப்படுத்தி நோக்காமல் , “ ஆன்மா என்னும் பொதுமை மற்றும் ஒருமை நோக்கத்தோடு “ பார்க்கவும் செயிரெலாம் விடுக = மற்ற எல்லா எதிர்மறையானவைகளை விட்டுவிடுக சாதாரண ஜீவர்கள் நிலை – இருமை நிலை – இரவு…