” திருவடி தீக்ஷை “

ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இதனால் அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் – கண்களைக் கொண்டு செய்யும் தவம் – பயிற்சி முறையான ” திருவடி தீக்ஷை ” வழங்கப்படுகின்றது விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் – முகவரி விவரம் இணையத்தில் உள்ளது இதனை பெற்றுக் கொண்ட பின் , ஓராண்டிற்குப் பின் மற்றொறு தீக்ஷையான ” நயன தீக்ஷை ” அவர்கள் பெறுவார்கள் Important Announcement to Blog readers It is hereby informed that ” Thiruvadi Theeksha…