ஆன்ம தரிசனம் – பாகம் 2

ஆன்ம தரிசனம் – பாகம் 2 பட்டினத்தார் பாடல் திருக்கைலாயம் செல்வரைப் பின்சென்று சங்கடம் பேசி தினம் தினம் பல்லினைக் காட்டிப் பரிதவியாமல் – பரமானந்தத்தில் எல்லையில் புக்கிட ஏகாந்தமாய் எனக்காம் இடத்தே அல்லலற்று என்றிருப்பேன் அத்தனே கயிலாயத்தனே செல்வரைப் பின்சென்று சங்கடம் பேசி தினம் தினம் பல்லினைக் காட்டிப் பரிதவியாமல் இந்த வரிகள் – நம் உலக வாழ்க்கையில் – தொழிலில் / வேலையில் தினசரி நடப்பதை பிரதிபலிக்கின்றது – மக்கள் இவ்வாறெல்லாம் செய்து தங்கள்…

சுத்த சன்மார்க்கத்தவரின் முடிவும் இறுதியும்

சுத்த சன்மார்க்கத்தவரின் முடிவும் இறுதியும் பட்டினத்தார் பாடல் திருக்கைலாயம் கான் சாயும் வெள்ளிமலைக் கரசே – நின் கழல் நம்பினேன் ஊன் சாயும் ஜென்மம் ஒழித்திடுவாய் திரண்ட கருத்து : சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முடிவு என்பது உடம்பிலிருந்து உயிர் பிரிந்து , உடல் மண்ணில் சாய்வது அல்ல – உடலையும் உயிரையும் பிணைத்து கட்டி என்றென்றும் சாகாமல் இருப்பதாகும் இதனைத் தான் இந்தப் பாடல் எடுத்து உரைக்கின்றது பட்டினத்தார் சிவத்திடம் வேண்டுவது என்னவெனில் – அவர் உடல்…