சச்சிதானந்தம் – உண்மை விளக்கம்

சச்சிதானந்தம் – உண்மை விளக்கம்

இந்த வார்த்தை ஒரு மந்திர வார்த்தை ஆகும் – இதனை நாம் பலமுறை காதில் கேட்டிருப்போம்

இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் – இது எல்லாம் வல்ல இறைவனை குறிக்கின்றது எங்கின்றது சமயமதங்கள்

கடவுள் சச்சிதானந்த சொரூபமாய் இருக்கின்றார் என்பர் , மேலும் அவர் சச்சிதானந்த மயமாய் இருக்கின்றார் என்பர்

உண்மை அர்த்தம் என்னவெனில்

சச்சிதானந்தம் = ஆன்மா

ஏனெனில்

ஆன்மா – சத்தான உண்மையான மெய்ப்பொருள் மற்றெல்லாம் – உலகம் எல்லாம் பொய்

ஆன்மா – சித்தான அறிவு மயமான ஒரு மெய்ப்பொருள் மற்றெல்லாம் – அசேதன அறிவில்லாப் பொருட்கள் ஆகும்

ஆன்மா – ஆனந்த மயமாய் இருக்கும் , ஆனந்த நிலையில் இருக்கும் ஒரு மெய்த்தனிப்பொருள்

எனவே சச்சிதானந்தம் என்பது ஆன்மாவைக் குறிக்கின்றது

வெங்கடேஷ்

4 thoughts on “சச்சிதானந்தம் – உண்மை விளக்கம்

 1. மிகவும் அருமையான விளக்கம். சத்து + சித்து + ஆனந்தம் – சச்சிதானந்தம்

  Like

  • முக் காலங்களிலும் கெடாமல் இருப்பதுவே சத்தின் இலக்கணம்
   சித்து விடயங்களால் வேறுபாடுகளை யறிதலேசித்தின் இலக்கணம் (சுயம் பிரகாசம் உடைய தாய் தன் பிரகாசத்திலேயே யாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்த ல்)சித்து
   ஆனந்தம் நாம் இஷ்டப்பட்ட வஸ்து கிடைத்து அதை அனுபவிக்கும் போது உண்டாகும் திருப்தியே ஆனந்தம் இலக்கணம் அதாவது விரும்பும் காமத்தை அனுபவிக்கும் போது உண்டாகும் இன்பம் போன்ற சுவானுபூதி சுகம் என்று சொல்லப்படுவதே ஆனந்தம் ஆம் இதுவே சத்துசித்துஆனந்தம் என்ற பொருளாகும்
   எம் குரு நாதர் ஞானவள்ளல் மகா கணம் தங்க ஸ்வாமி அவர்கள் கைவல்லிய நவநீதம் என்னும் அறிய பாடலில் சந்தேகம் தெளிதல் படலத்தில் இவ்வாறு இந்த விளக்கத்தை எளிய முறையில் அனைவருக்கும் புரியும்படி ஆய்ந்து எழுதியது
   சங்கரா ர்ப்பணம்
   குருவே சரணம்

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s