மலைகளில் கோவில் அமைத்ததன் பின்னணி என்ன ??

மலைகளில் கோவில் அமைத்ததன் பின்னணி என்ன ?? மலைகளிலும் குன்றுகளிலும் எல்லாம் முருகனுக்கு ஆலயம் அமைத்திருகின்றனர் நம் முன்னோர் வெங்கடாசலபதி ஏழுமலை மீது குடிகொண்டுள்ளார் இதன் பின்னணி என்ன -இதன் தாத்பரியம் என்ன ??? ஆன்மா இருக்கும் இடம் ஒரு மலை மீது தான் = அது துரியமலையைத் தாண்டி – அதாவது நிராதாரம் – சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கின்றது இந்த கருத்தைக்கொண்டே தான் நிராதாரமும் சஹஸ்ராரமும் 7வது நிலையாகையால் – ஏழுமலை மீது ஆன்மாவாகிய பெருமாளை வைத்துள்ளனர்…

The Effects Of Fear On The Physical Body

The Effects Of Fear On The Physical Body The human being is psychosomatic by nature – what that means is that our health is deeply influenced by our behavior, thoughts, emotions and social relationships. Therefore, in order to experience good health, we should care for our life style, our mental, sentimental, emotional and relational world,…