பொற்சபை சிற்சபை எங்கிருக்கிறது ??

பொற்சபை சிற்சபை எங்கிருக்கிறது ?? இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டால் சத்திய ஞான சபையில் இருப்பதைக் காட்டி அது நம் இரு கண்களில் இருக்கின்றது எங்கின்றனர் – இதனையே இணையதளத்திலும் அம்பு குறியிட்டு புகைப்படமாக வெளியிட்டுள்ளனர் அப்படியெனி கண்களுக்குள் புகுவது தான் பொற்சபையில் சிற்சபையில் என்று அருத்தம் ஆகின்றது உண்மை அதுவா எனில் – உண்மை அதுவல்ல வள்ளலாரே அதன் இடத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் உரை நடையில் : மனத்தை எப்போதும் சிற்சபையில் வைத்திருங்கள் – அதற்குப் பூர்வம் புருவமத்தியில்…

உண்மையான மோட்சம் என்பது என்ன ??

உண்மையான மோட்சம் என்பது என்ன ?? சமய மதங்களில் மோட்சம் என்றால் பிறப்பிறப்பிலிருந்து விடுதலை என்றே கூறுவர் ஆனால் உண்மையில் மோட்சம் என்றால் அது தானா ?? மோட்சம் என்றால் விடுதலை என்பது சரிதான் – ஆனால் எதிலிருந்து ?? 1 உலக வாழ்வில் இருந்து விடுதலை பெறுதல் 2. உலக நிகழ்வுகள் நம்முள் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாவண்ணம் நம் அகம் /மனம் செம்மை அடைதல் – அதாவது வேதம் கூறுவது போன்று நாம் ஸ்திதப்பிரக்ஞன் ஆக நாம்…

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் செய்யும் போது உண்டாகும் தடைகள்

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் செய்யும் போது உண்டாகும் தடைகள் சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் என்பது கண்கள் கொண்டு செய்யும் பயிற்சியும் தவமும் ஆகும் – தீக்ஷை பெற்று அவ்வாறே செய்து வர வேண்டும் – அவ்வாறு செய்து வருங்கால் உண்டாகும் விளைவுகள் 1. சுவாசம் அடங்குவதால் மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும் 2. அசுத்த உஷ்ணம் உண்டாகி உடல் சூடாகிவிடும் – அப்போது உணவில் நெய் , மோர் , சன்மார்க்க பச்சிலை மூலிகைகள் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் –…