யார் பெறுவார் ஒளி தேகம் ??

யார் பெறுவார் ஒளி தேகம் ?? எவர் ஒருவர் 1. தன் சாதனத்தில் கண்களைப் பயன்படுத்தி தவம் செய்கின்றாரோ 2. தன் கண்களையும் பார்வையையும் மனதையும் சதாகாலமும் புருவமத்தியில் வைத்திருக்கின்றாரோ 3 தன் உடம்பை பொன் போல் பாதுகாத்து வருகின்றாரோ – உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவு கட்டுப்பாடு மூலம் நோய் நொடியற்று இருக்கின்றாரோ 4 உலக வாழ்வில் இருந்தும் அதன் தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கின்றாரோ , யார் இந்திரியங்களின் சேட்டை முழுதும் வெட்டி தன் ஆன்மாவின் கட்டுப்பாட்டிற்குள்…

ஓணம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

6.5.2014 ஓணம் – சன்மார்க்க விளக்கம்   ( repeat posting – 2mrw being ONAM ) புராணக் கதை : மகாபலி என்ற ஒரு அரசர் இருந்ததாகவும், வருடத்திற்கு ஒரு முறை , அவர் தான் ஆண்ட நாட்டைப் பார்க்க வருவதாகவும், அவருக்கு அளிக்கும் நல்லதொரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு தான் ஓணமாகக் கொண்டாடப் படுகின்றது முழுக் கதை : மகாபலி, வாமன அவதாரத்தின் போது, ஒரு யாகத்தின் போது, 3 அடி மண்ணை ,…

ONAM – real meaning

2.11.07 ONAM – real meaning by way of Suddha sanmargam Mythological and fictitious story – believed to have happened. An emperor by name Mahabali was there and once in a year he visits his kingdom. As a warm reception to him, Onam is celebrated. This is the general awareness among the public who celebrate this…