சத்திய ஞான சபை – விளக்கம்

சத்திய ஞான சபை – விளக்கம் சத்திய ஞான சபை எண் கோண வடிவம் = நம் தலை அதன் நடுவில் ஜோதி உள்ளது ஏழு திரைகளால் ஜோதி மறைக்கப்பட்டுள்ளது ஏழு திரைகள் = மூன்று மலங்கள் பின்னிருக்கும் ஜோதி = ஆன்ம ஜோதி அது அருட்பெரும் ஜோதி அன்று சூரியனும் சந்திரனும் இணைகின்றன நேரத்தில் ஜோதி தரிசனம் = சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்தால் ஆன்ம ஒளி திரைகள் நீக்கம் என்பது அதீத சுத்த உஷ்ணத்தால் மலங்கள்…

முத்தேக சித்தி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் – பாகம் 2

முத்தேக சித்தி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் – பாகம் 2 1. கண்ணில் இருக்கும் திருவடி கொண்டு  தவம் – தியானம் செய்ய வேண்டும் 2. பிரணவத்தை அமைக்க வேண்டும் 3 வாசி யோகம் பயின்று – வாசியை எழுப்ப வேண்டும் 4 விந்துவை மேலேற்ற வேண்டும் 5 குண்டலினியை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் 6 பிரமத் துவாரம் திறக்க வேண்டும் 7 மலங்கள் எரித்து ஆன்ம தரிசனம் செய்ய வேண்டும் 8 சிவ யோகம் பயில…

முத்தேக சித்தி பெற என்ன செய்ய வேண்டும்

முத்தேக சித்தி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் கண்ணில் இருக்கும் திருவடி கொண்டு தவம் – தியானம் செய்ய வேண்டும் பிரணவத்தை அமைக்க வேண்டும் 3 வாசி யோகம் பயின்று – வாசியை எழுப்ப வேண்டும் 4 விந்துவை மேலேற்ற வேண்டும் 5 குண்டலினியை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் 6 பிரமத் துவாரம் திறக்க வேண்டும் 7 மலங்கள் எரித்து ஆன்ம தரிசனம் செய்ய வேண்டும் 8 சிவ யோகம் பயில வேண்டும் 9 விந்துவை மணியாக மாற்றி…

சுத்த சன்மார்க்கத்தவரின் அடையாளங்கள்

சுத்த சன்மார்க்கத்தவரின் அடையாளங்கள் பொது – வள்ளலார் கூறியது 1 நரை 2 திரை – சுருக்கம் 3 மூப்பு 4 பிணி 5 சாக்காடு கிடையாது விஷேஷமான அடையாளம் – அவருக்கு கண் ஒளி பிராகாசிக்க வேண்டும் – ஏனெனில் அவர் கண் கொண்டு பயிற்சி செய்வதால் , திருவடி கண்களில் விளங்குவதால்  கண் ஒளி அதிகம் இருக்கும் – அதனால் கண்ணாடி அணியக் கூடாது நான் காஞ்சீபுரத்தில் திருவடி தீக்ஷை வாங்கியவரை சந்தித்த போது…

நெற்றிக்கண் திறப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

நெற்றிக்கண் திறப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் மூப்பு கிடையாது – என்றும் இளமை குன்றாத தேகம் – மார்க்கண்டேயன் போன்று நோயற்ற உடல் பொன் தேகம் – நிழல் விழா தேகம் – ஆன்ம தேகம் மரணமில்லா வாழ்வு ஒரு சாதகன் ஆன்ம நிலை அடைந்து விட்டாலேயே அவன் தன் பிறப்பின் பாதி தூரம் கடந்து விட்டதாகவே அருத்தம் ஆகும் வெங்கடேஷ்