முருகன் கையில் சக்திவேல் – சன்மார்க்க விளக்கம்

முருகன் கையில் சக்திவேல் – சன்மார்க்க விளக்கம்

இந்த வேலாயுதத்தை அன்னை பரா சக்தி முருகனிடத்தில் கொடுத்ததாகவும் – சூரபதுமனை வதம் செய்வதற்காக என புராணங்கள் கூறுகின்றன

இந்த வேலை முருகன் கையில் வாங்கும் போது அவன் உடலெல்லாம் வியர்த்துப் போகும் என்றும் கூறுவர்

அந்த ஆயுதம் அவ்வளவு உஷ்ணம் வாய்ந்தது

சன்மார்க்க விளக்கம் :

சக்திவேல் – பிரணவம் – இது 9 சூக்குமப் பொருட்களின் கலவையால் ஆனது – 9 ஒளிகளின் கூட்டுக்கலவை – அதனால் அவ்வளவு உஷ்ணம் – இது தான்  சுத்த சன்மார்க்கம் கூறும் சுத்த உஷ்ணம்

சூரபதுமன் = 3 மலங்கள் – 7 திரைகள்

நாம் இந்த வேல் கொண்டு – சுத்த உஷ்ணம் கொண்டு – நம் 7 மாயத்திரைகளை தீக்கிரை ஆக்க வேண்டும் என்பது தான் உண்மையான விளக்கம். நம் ஆன்மாவை விளங்கச் செய்ய வேண்டும் என்பதுவும் அர்த்தம்

இந்த பிரணவத்தின் உண்மையான  பொருளை தெரியாமல் – அது அ உ ம என மட்டுமே கொண்டு நான் எழுதிய பிரணவம் ( எனது வலைத்தளத்தில் )  என்னும் கட்டுரை உளறல் – பிதற்றல் என்று சிலர் உளறுகின்றனர்

வெங்கடேஷ்

4 thoughts on “முருகன் கையில் சக்திவேல் – சன்மார்க்க விளக்கம்

 1. திருவடி மெய்பொருள் இணைப்பது எப்படி விளக்கம் தேவை

  Like

  • திருவடி பயிற்சி விவரம் – கட்டம் 4

   கட்டம் 1
   கண்ணாடி பயிற்சி – கண் தவம் – திருவடி தவம்
   கண்ணாடி கொண்டு தவம் செய்தல் கற்பித்தல்
   இதில் பயிற்சி முறை விளக்கம் – அனுபவங்கள் விளக்கம்
   இதுக்கு சித்தர் பாடலில் இருந்து பிரமாணமும் எடுத்துத் தரப்படும்

   கட்டம் 2
   இதில் கண்ணாடி இல்லாமல் எப்படி திருவடி இணைப்பு செய்வது??
   கண்மணிகள் எப்படி மேலேற்றுவது ?? கற்றுத்தரப்படும்
   மேலும் – கீழ்க்கண்டவைகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும்
   எட்டிரண்டு
   முத்தி சித்தி விளக்கம்
   சொர்க்க வாசல் பரமபத வாசல் திறப்பு
   நெற்றிக்கண் திறப்பு
   சாகாத்தலை வேகாக்க்கால் போகாப்புனல்
   பொற்சபை சிற்சபை
   முழு நிலவு – அமுத உற்பத்தி
   திருவடிகள் இணைப்பினால் வரும் ஏற்படும் அனுபவங்கள் விளக்கப்படும்
   இந்த விளக்கத்துக்கான பிரமாணம் விவரிக்கப்படும்

   கட்டம் 3

   எலும்பை எப்படி சாதனத்தில் பயன்படுத்துவது என கற்றுத்தரப்படும்

   1 ஒளி தேகம் அடைவது – சுத்த பிரணவ ஞான தேகம்
   2 வினைகள் முழுதும் தீர்த்துக்கொள்வது
   3 காலம் கடக்கும் விதம்
   4 காய கல்பம் – செய்யும் முறை
   5 பரியங்க யோகம்
   6 மனம் அடக்கும் தந்திரம் – பயிற்சி முறை
   7 அண்ட பிண்ட இலக்கணம் தன் உடலில் பார்த்தல்
   8 சகச சமாதி
   9 பிரபஞ்ச சக்தி கிரகித்தல் அதன் பயன்
   10 அட்ட மா சித்தி பயிற்சி விளக்கம்
   11 காலப்பயணம் செய்தல்
   12 பாற்கடல் கடைதல் – சாலன தந்திரம் – பரசெல்வம் அடைதல்
   13 ஆகாஷிக் பேரேடுகள்

   கட்டம் 4
   1 உயிர் வருவகை
   2 உடல் வரு வகை
   3 சூக்கும தேகம் – புரியட்ட காயம் – பஞ்ச கஞ்சுகம்
   ஜீவன் ஆயுள் விவரம்
   4 மரணத்துக்கு பின் நடக்கும் சம்பவங்கள்
   5 சாகாக்கல்வியின் தரம்

   வெங்கடேஷ்

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s