வள்ளலார் உரை நடை – சில முரண்பாடுகள்

வள்ளலார் உரை நடை – சில முரண்பாடுகள்

வள்ளலார் தன் அகவலில் – சாதியும் சமயமும் மதமும் பொய் என கூறி இருக்கின்றார்

தன் பாடலில் நூல்கள் அனைத்தும் ஜாலம் என ஆண்டவர் கூறியதாக சொல்கிறார்

அப்படியெனில் ஏன் வள்ளலார் தன் உரை நடையில் திருமந்திரத்தையும் திருவாசகத்தையும் உற்றுப் பாருங்கள் என்று கூற வேண்டும்

இந்த இரு நூல்கள் சமய நூல்கள் இல்லையா ??

இந்த இரு நூல்கள் ஜால நூல்கள் இல்லையா ?? ஏதோ சில முரண்பாடுகள்

அதனால் தான் சொல்கின்றேன் – உரை நடைப் பகுதி வள்ளலார் தன் கைப்பட எழுதியது அன்று – அவர் தம் தொண்டர்கள் சேகரித்த தகவல்கள் திரட்டி பின்பு பதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது உண்மை

இதில் பேருபதேசமும் அடக்கம் – அதில் நடந்த குறிப்பின் விவரம் என்று தான் வருகின்றது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s