நவகண்ட யோகம்

நவகண்ட யோகம்

இந்த யோகத்தை வள்ளலார் – பொள்ளாச்சி கோடி சுவாமிகள் – ஷீரடி சாய் பாபா பயின்றுள்ளனர் என்று தெரிகின்றது

வள்ளலாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் – இது பற்றிய குறிப்பு வருகின்றது
அவரின் உடல் உறுப்புகள் – கை – கால் – தலை – முண்டம் என்று தனித்தனியே பிய்ந்து கிடக்குமாம் –
பின்னர் அனைத்து பாகங்களும் ஒன்று சேர்ந்து விடுமாம் – உயிரும் வந்துவிடுமாம்

அதனை பார்த்த அவர் சீடர்கள் பயந்து போய் அவர் மாண்டு விட்டார் என்று கருதுவராம்

வள்ளலார் அவர்களைப் பார்த்து இனி இங்கு வந்து என்னை பார்க்க வேண்டாம் என்று எச்சரிப்பாராம்

ஆனால் உடம்பிலிருந்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட சிந்தி இருக்காதாம்

இது எப்படி செய்வது ??  செய்கின்றார்கள் , செய்வதின் லாபம் என்ன என்று இது வரையில் எனக்கு விளங்கவில்லை

சிலரிடம் விசாரித்ததில் இந்த யோகம் கொண்டு உடலை சுத்தம் செய்வதற்கு இதை பயில்கின்றார்கள்
என்று கூறினார்

எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s