வள்ளலார் அடைந்த நிலை அடைய சிறந்தது இல்லறமா – துறவறமா ??

வள்ளலார் அடைந்த நிலை அடைய சிறந்தது  இல்லறமா – துறவறமா ??

வள்ளலார் ஒரு பிறப்பில் முத்தேக சித்தி – மரணமிலாப் பெருவாழ்வு – ஞான சித்திகள் – எல்லாம் அடைந்து விட்டார் – ஆனால் அதற்கு பல பிறவிகளில் தவம் செய்து , அதன் விட்ட தொட்ட குறைகள் – பலன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிறவியில் எல்லாம் அடைந்து விட்டார்.

நாம் இதை செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் ??

நாமும் தவம் செய்ய வேண்டும் – அது குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தால் மிகவும் சிரமம் – தவம் செய்ய நேரம் கிடைப்பது மிக அரிதாக உள்ளது

நாம் குறைந்த பட்சம் 10- 12 மணி நேரம் தவம் செய்தால் தான் நல்ல நிலைக்கு – நல்ல அனுபவத்துக்கு வர முடியும்  – அப்போது கூட நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ( முத்தேக சித்தி – மரணமிலாப் பெருவாழ்வு – ஞான சித்திகள் )  என்பது உறுதியாகத் தெரியாது

10- 12 மணி நேரம் தவம் என்பது குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டே செய்வது என்பது சாத்தியமே இல்லை

பின் வேலை – சம்பாத்தியம் – குடும்பம் எப்படி நடத்துவது ??

யாருக்கு  குடும்பம் – வேலை – மற்ற எந்த வித தடைகள் – தொந்தரவுகள் இல்லாத வாழ்வு அமைகிறதோ அவர்களுக்கு இது சாத்தியம்

இம்மாதிரி வாழ்வு அமைந்தால் தான் நலம் – கொடுப்பினை

அகவலில் – அருளே  நம் தொழில் – வள்ளலார்

நம் வாழ்க்கையை இதற்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் – அப்போது தான் நல்ல நிலைக்கு அனுபவத்துக்கு வர முடியும் – இல்லையென்றால் ஆன்மா – அருட்பெருஞ்சோதியை மறந்து விட வேண்டியது தான்

நம் எண்ணம் -சொல் –  செயல் எல்லாம்  ஆன்மா – அருட்பெருஞ்சோதி என்று  இருக்க வேண்டும்

ஒரு கால் குடும்பம் – மறு கால்   ஆன்மா – அருட்பெருஞ்சோதி  என்று இருந்தால் காரியம் நடவாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s