விந்து ஜெயம் – பாகம் 2

விந்து ஜெயம் – பாகம் 2

திருமந்திரம்

வெள்ளிஉருகி பொன் வழி ஓடாமே
கள்ளத்தட்டானார் கரியிட்டு மூடினார்
கொள்ளி பறியக் குழல் வழியேறி
வள்ளி உண்ணாவில் அடக்கி வைத்தாரே

வெள்ளி = விந்து – சுக்கிலம்
பொன் = சுரோணிதம்
கொள்ளி = மூலக்கனல் – மூலாக்கினி
குழல் = சுழிமுனை நாடி

கருத்து : உடல் கலப்பில் விந்து உருகி சுரோணிதத்துடன் கலவாத மாதிரி இறைவன் அந்த பாதையை அடைத்து விட்டான் – அதனால் மூலக்கனல் மூலம் விந்து கலை சுழிமுனை நாடியில் மேலேறி சுழிமுனையில் சேர்த்து விட்டான்

இதன் மூலம் விந்து நீக்கம் நின்று விட்டது – விந்து ஜெயம் ஆனது

வெங்கடேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s