வாழ்க்கை நிதர்சன உண்மை – பாகம் 4

வாழ்க்கை நிதர்சன உண்மை – பாகம் 4 இந்த கரும வினைகளால் , நாம் நம் வாழ்க்கையில் , அது என்ன வைக்கின்றதோ ( கரும பலன்கள் ) நாம் சாப்பிட வேண்டுமே அல்லாது , நாம் நமக்கு தேவையானதை ஆர்டர் செய்து சாப்பிட முடியாது இதனை நம்மால் ஏற்றுக் கொள்ள முடிவதில்லை – நாம் நினைப்பது நடக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றோம் வருவதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் , தைரியம் இல்லை – அதனால் நமக்கு துன்பம்…

ஊசி முனையில் தவம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

ஊசி முனையில் தவம் – சன்மார்க்க விளக்கம் நாம் சில முனிவர்கள், ரிஷிகள் ஊசி முனையில் தவம் செய்ததாக படித்து இருப்போம், கேள்வி பட்டிருப்போம் அதெப்படி ஊசி முனையில் தவம் செய்ய முடியும் ? யோசிக்க வேண்டும் சன்மார்க்க விளக்கம் ஊசி முனை = சுழிமுனை நாடியின் நுனி – அதன் நுனியில் ஒரு சிறு துவாரம் இருக்கின்றது – அதனால் ஊசி என்று குறிப்பிட்டு இருக்கின்றனர் எல்லா முனிவர்கள், ரிஷிகள் , யோகிகள் , ஞானிகள்…