திருமந்திரம் – சிந்தை தெளிவு

திருமந்திரம் – சிந்தை தெளிவு திரையற்ற நீர் போல் சிந்தை தெளிந்தார்க்கு புரை அற்றிருந்தான் புரிசடையானே விளக்கம் : யார் மனதில் சந்தேகம் இல்லா தெளிந்த நிலை உளதோ – மனதில் எண்ணம் இல்லா நிலை போல் – கடலில் அலை இல்லா போல் உளதோ அவர்களிடத்தில் திரித்து முறுக்கிய சடை உடைய சிவன் கலந்திருப்பான் வெங்கடேஷ்

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 8

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 8 பசு மாட்டுக்கு மூக்கணாங்கயிறு கட்டி இருப்பர் – ஏன் ?? ஜீவனை தான் பசு என்கின்றன நம் சாஸ்திரங்கள் ஜீவனுக்கு மும்மல ( மாயா – கன்மம் – ஆணவம் ) பந்தம் உண்டு என்பது உண்மை இந்த அக அனுபவத்தை புறத்திலே இருக்கும் ஒரு கால் நடையாகிய பசுவுக்கு பொருத்தி காட்டியுள்ளனர் நம் அறிவில் சிறந்த முன்னோர் – நாம் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்வதற்காக  …

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 7

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 7 இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – சஹஸ்ரலிங்கம் காஞ்சீபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் சஹஸ்ரலிங்கம் சன்னிதி இருக்கிறது – அதில் ஒரே லிங்கத்தில் 1008 லிங்கங்களை செதுக்கி இருப்பர் இது ஏன் ?? ஆன்மா 1008 இதழ்க் கமலத்தின் மீது பிராண ஒளியாக – ஆன்ம ஜோதியாக பிரகாசிக்கின்றது என்கின்ற அக அனுபவத்தை புறத்திலே சஹஸ்ரலிங்கமாக காட்டியுள்ளனர் நம் அறிவில் சிறந்த முன்னோர் சஹஸ்ரம் = 1000 வெங்கடேஷ்