வாழ்க்கை – நிதர்சன உண்மை – பாகம் 5

வாழ்க்கை – நிதர்சன உண்மை – பாகம் 5 பட்டினத்தார் பாடல் இருப்பது பொய் போகப்போவது மெய் என்றெண்ணி யார்க்கும் தீங்கினை உன்னாதே பருத்த தொந்தி நமது என்று நாமிருக்க நாய் நரி பேய் கழுகுகள் தமதென்று இருக்கும் தாம் விளக்கம் : இந்த உலக வாழ்வு யாவும் பொய் – மாயாஜால வாழ்க்கை இந்த உடம்பில் ஆன்மா மட்டும் மெய் – மற்றதெல்லாம் ஜடம் – தத்துவங்கள் ஆன்மாவை அடையப்போகின்றோம் – அது உண்மை அதனால்…

சித்தர் பாடல் விளக்கம்

சித்தர் பாடல் விளக்கம் கோவனூர் பொட்டலிலே குண்டுமேனியம்மன் சன்னிதியிலே முளைத்திருக்குது பார் சாகாமூலி விளக்கம் : இந்த பாடலை படித்துவிட்டு நிறைய பேர் கோவை கோவனூர் மலைக்கு சென்று அங்கு இந்த மூலிகை தேடி ஏமாந்து போயினர் சித்தர் கூற வந்தது – துரியம் கடந்த வெளியிலே – துவாதசாந்த வெளியிலே -சுழிமுனை திறந்த அந்த வெளியிலே ” ஆன்மா ” என்னும் சாகாமூலி இருக்கின்றது அதை அடைந்தால் நாம் மரணமிலாபெருவாழ்வில் இருக்கலாம் என்ற அர்த்தத்தில் இந்த…

சிவ யோகம்

சிவ யோகம் சிவ யோகம் எல்லா யோகத்துக்கும் அடிப்படை ஆகும் சிவ யோகம் = சி + வ சி = கனல் – நெருப்பு வ = வளி – காற்று காற்றும் கனலும் சாதனாதந்திரத்தால் கூட்டுவதே சிவ யோகம் காற்றும் கனலும் கூடிவிட்டால் எட்டிரண்டு கூடி விட்டதாகவே அர்த்தம் காற்றும் கனலும் கூடிவிட்டால் வாசி உருவாகிவிடும் – மேலெழும்பும் – இது வாசி யோகம் மேல் செல்ல , குண்டலினி பிரமத்துவாரத்தில் இருந்து விலகி…