இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 15

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 15 இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – கயிலை வலம் வருதல் நாம் வண்டியில் RTO office ல் 8 போட்டு காண்பித்தால் தான் ஓட்டுனர் உரிமம் கொடுப்பார்கள் அது போல் , நம் தலையில் உள்ளே நம் உணர்வாலும் , எல்லா கூட்டு சக்தியாலும் 8 போட்டால் தான் ஆன்ம தரிசனம் கிட்டும் – அதனுள் பிரவேசிக்க முடியும் இதனை நிரூபிக்க தான் , புறத்திலே இமயத்தில்…

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 14

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 14 இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – ராஜ வீதி சில ஊர்களில் கோவில் சுற்றிஉள்ள ஒரு வீதிக்கு ( பிரகார வீதிக்கு ) இப்படி பெயர் வைத்திருப்பர் கோவிலுக்கு செல்லும் தெருவுக்கு இந்தப் பெயர் வைத்து இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் – அகத்தில் சுழிமுனை நாடிக்கு இந்தப் பெயர் – ராஜ வீதி அது ஆன்மாவை சுற்றி போகின்றது – அதனால் அந்த அக அனுபவத்தை புறத்திலே…

திருவடி லாபம்

திருவடி லாபம் எல்லாம் செயல்கூடும் என்னாணை அம்பலத்தே ” எல்லாம் வல்லான் தாளை” ஏத்து – வள்ளல் பெருமான் திருவடிகளால் எல்லாம் சாத்தியம் – அப்படிப்பட்ட திருவடிகளுக்கு சன்மார்க்கத்தில் மதிப்பே இல்லை – எப்படி ஆன்மாவிற்கு எள்ளளவும் மதிப்பு இல்லையோ அப்படியே திருவடிக்கும் அன்ன தானத்துக்கு இருக்கும் மதிப்பு திருவடிக்கு இல்லை – அதனால் சன்மார்க்கத்தவரிடம் இதனைப் பற்றி அறியவும் இல்லை -இதனைப் பற்றி அறிவும் இல்லை – இதை வைத்து சாதனம் செய்வதுமில்லை இதனால் ஒரு…

யார் சன்மார்க்கிகள் அல்லர் – பாகம் 2

யார் சன்மார்க்கிகள் அல்லர் – பாகம் 2 ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு சன்மார்க்கத்தின் அடிப்படை – திருவடி இந்த திருவடிகள் தான் ஒருவனுக்கு மரணமிலாப்பெருவாழ்வு கொடுக்கும் – சிற்றம்பலத்துக்கு கூட்டிச் செல்லும் என்பது உண்மை இதனைப் பற்றி பாடாத ஞானிகள் இல்லை – வள்ளுவர் திருமூலர் அவ்வை நால்வர் வள்ளல் பெருமான் சித்தர் பெருமக்கள் ஆதலால் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது என்னவெனில் – திருவடிகள் என்பது சமய மதம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல – அதனை பாடியவர்களும் சமய…