அபிராமி பட்டரும் – புத்தரும்

அபிராமி பட்டரும் – புத்தரும் அபிராமி பட்டர் திருக்கடையூர் சேர்ந்தவர் – இவர் திருக்கடையூர் கோவிலில் அர்ச்சகராக இருந்ததால் , இந்த பெயர் – அபிராமி பட்டர் இவர் பயின்ற சாதனம் – ஸ்ரீ வித்தை அதாவது – தன் மனதை தானே உற்று நோக்குதல் – இதில் வெற்றியும் கண்டார் -இந்த வித்தையால் மனம் அடங்கும் என்பது உண்மை இந்த வித்தையின் மகிமையால் , அரசர் கொடுத்த தண்டனையிலிருந்து அவர் உயிரோடு தப்பினார் என்றால் அது…

மெய்ஞ்ஞானியரும் கவிஞரும் – ஒரு ஒப்பீடு – பாகம் 2

மெய்ஞ்ஞானியரும் கவிஞரும் – ஒரு ஒப்பீடு – பாகம் 2 எப்போதும் கவிஞர் மெய்ஞ்ஞானியருக்கு சமமாக சிந்திப்பர் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ” கடலிலே விழுந்த பின் எந்த துளி மழைத் துளி ” ??? கடல் = பரமான்மா மழைத் துளி = ஜீவான்மா இந்த வரி அற்புதமான வரி இது சங்கரரின் அத்வைதத்துக்கு சமமான கருத்துடைய பாடல் வரியாகும் ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவும் ஒன்று என்ற கருத்து உடைய பாடல் வரி – எப்படி இவ்வளவு…

தடுத்தாட் கொள்வது – சன்மார்க்க விளக்கம்

தடுத்தாட் கொள்வது – சன்மார்க்க விளக்கம் தடுத்தாட் கொள்வது என்பது ஒரு சாதகனை – திருவடிகளை காட்டி , அதன் மூலம் அவனது இந்திரியங்கள் – மனம் – பிராணன் யாவையும் புற – உலக நோக்கமாக இல்லாமல் செய்து , அதனை மடை மாற்றி , அக நோக்காக திருப்பி , சுழிமுனை நாடி வாசல் திறந்து , அதினுள் பிரவேசிக்கச் செய்து , பிரணவத்தில் இருக்க வைப்பதாகும் மௌன பீடத்தில்  அமர வைப்பதாகும் இதனை…

கருவில் திரு வருவது எப்போது ?? எப்படி ??

கருவில் திரு வருவது எப்போது ?? எப்படி ?? வள்ளல் பெருமான் தன் உரை நடையில் நம் உடலில் இருக்கும் உயிர் 2 வகை 1 சாமானிய உயிர் 2 விசேஷ உயிர் 1 கழுத்துக்கு கீழ் இருக்கும் – சகல தத்துவங்களுடன் ( 36 ) கலந்து இருக்கும் 2 கழுத்துக்கு மேல் இருக்கும் – தத்துவங்களுடன் ( 36 ) கலவாமல் தனித்து இருக்கும் – அதனால் அது சுத்தம் – என்று கூறியிருக்கின்றார்…