ஓஷோ Osho – பாகம் 2

Osho – பாகம் 2 36 தத்துவங்கள் கடந்து உண்மை நிர்வாணம் அடைந்த ஆன்மஞானியர் – மெய்ஞானியர் புற உலக கவர்ச்சிகளால் தடம் புரளார் – ஐம்புலங்களால் பாதிக்கப்படார் – – ஐம்புலன் சேட்டை நடக்காது – தம் நிலை – இயல்பிலிருந்து கீழிறங்கார் இதை நிரூபிக்கும் சம்பவம் ஒரு சமயம் சுக தேவர் ( வேத வியாசர் மகன் ) கங்கை கரை ஓரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் – அவர் உடை அணியாமல் நிர்வாணமாகத்தான்…

நிர்வாணம் – பாகம் 3

நிர்வாணம் – பாகம் 3 36 தத்துவங்கள் கடந்து உண்மை நிர்வாணம் அடைந்த ஆன்மஞானியர் – மெய்ஞானியர் புற உலக கவர்ச்சிகளால் தடம் புரளார் – ஐம்புலங்களால் பாதிக்கப்படார் – – ஐம்புலன் சேட்டை நடக்காது – தம் நிலை – இயல்பிலிருந்து கீழிறங்கார் இதை நிரூபிக்கும் சம்பவம் ஒரு சமயம் சுக தேவர் ( வேத வியாசர் மகன் ) கங்கை கரை ஓரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் – அவர் உடை அணியாமல் நிர்வாணமாகத்தான்…

மானுடனின் உண்மை சொரூபம்

மானுடனின் உண்மை சொரூபம் ” Man is a little Universe ” அதாவது மனிதன் பேரண்டப் பிரபஞ்சத்தை – விஸ்வத்தை தன்னுள் அடக்கிய ஒரு சிறு வடிவம் எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு உண்மை ??   வெங்கடேஷ்

சூரியனும் சந்திரனும் – பாகம் 2

சூரியனும் சந்திரனும் – பாகம் 2 Oshos zorba வில் பல வருடங்கள் முன் படித்தது “Eyes of the God – the sun and the moon ” – எவ்வளவு உண்மை ?? கடவுளின் கண்கள் மட்டுமல்ல – சூரியனும் சந்திரனும் நம் மானுட கண்களும் சூரியனும் சந்திரனும் தான் திருவடி தீக்ஷை பெறும் போது இந்த அனுபவம் பிரத்யக்ஷமாக தெரிய வரும் ஒரு கண்ணில் சுய ஒளி இருக்கும் – மறு…

பட்டினத்தார் பாடல் விளக்கம்

பட்டினத்தார் பாடல் விளக்கம் நித்தம் பிறந்தவிடம் தேடுதே பேதை மட நெஞ்சம் கறந்தவிடம் நாடுதே கண் இதற்கு 2 பொருள் உண்டு – 1 சாதாரண பாகம் 2 விசேஷ ( ஞான பாகம் ) 1 சாதாரண பாகம் : பொருள் எடுத்துவிட்டேன் – ஆனால் அசிங்கமாக – ஆபாசமாக இருப்பதால் இங்கு எழுதவில்லை – அந்த பொருள் இல்லை என்று சொல்கின்றார்கள் 2 விசேஷ ( ஞான பொருள் ) பாகம் – எனக்கு…