கதம்பக் கட்டுரைகள்

கதம்பக் கட்டுரைகள் 1 ஆங்கில மொழியின் வளர்ச்சி அபாரம் – உலகில் உள்ள எல்லா மொழிகளிலும் இருந்து வார்த்தைகளை தனக்குள் வாங்கி , அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது ஆங்கிலம் உ ம்                             ஆங்கிலத்தில் இந்தியின் உப்பர் = upper அந்தர் =      under சமஸ்கிரதம் ஸ்வேதா = sweat பாதம் = pedal , pedestrian , pedestal ஆந்தோலஹ = undulating இப்படி  செய்து செய்தே  , அபார அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது ஆங்கிலம் 2…

மூலமும் மொழிபெயர்ப்பும்

மூலமும் மொழிபெயர்ப்பும் நாம் எந்த நூலைப் படித்தாலும் அதன் மூல மொழியிலே தான் படிக்க வேண்டும் – உ ம் ஒரு நூல் ஆங்கிலத்தில்  எழுதப்பட்டிருந்தால் , அதன் மூல  மொழியில்  படிப்பது சிறந்ததாகும் – அப்போது தான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்கள் நம்மை முழுதுமாக வந்தடையும் அதே நமக்கு புரியாது என்று , அதன் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பை படித்தால் , அந்த ஆசிரியரின் ஆங்கில மொழித் திறன் வைத்து தான் அந்த நூலின் கருத்துக்கள்…

மௌனம் எடுக்கும் பாடம்

மௌனம் எடுக்கும் பாடம் மௌனம் எடுக்கும் பாடம் உலகத்தில் யாராலும் எடுக்க முடியாது – சொல்லித்தர முடியாது புராணக் கதை மௌன குரு தன் சின்முத்திரையால்  நால்வருக்கு ஞானம் உபதேசித்து அருளினார் – அவர்களும் புரிந்து கொண்டனர் சின் முத்திரை =  ஒரு வட்டமான பொருளில் இருக்கின்றது ஒரு சிறப்புப் பொருள் –  அதைப் பிடித்துக்கொண்டால் ஞானம் பெறலாம் வாயால் உரைக்காமலே உண்மை – ஞானம் போதித்துவிட்டார் பாருங்கள்   உண்மை சம்பவம் பால் பிரண்டன் Paul …

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 34

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 34 இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – சந்திர கலை மேலேறுதல் எட்டிரண்டும் கூடிவிட்டால் , வாசி கையில் சிக்கி , சுழிமுனை நாடியில் மேலெழும்பும் – பிரமரந்திரம் திறக்கும் – இது அக அனுபவம் வாசி = இட கலை – சந்திர கலை இதை புறத்திலே சிவம் இடது காலை மேல் தூக்கி  நடம் புரிவதாக காட்டியிருக்கின்றார்கள் நம் முன்னோர் நாம் புறத்தை பார்த்து அக…