On a lighter note – part 7

On a lighter note – part 7

உண்மைச் சம்பவம்

ஒரு உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானி , தன் வீட்டிற்கு தினம் வந்து போகும் பூனைக்கு பால் வைத்து வளர்த்து வந்தார்.
அது வருவதுக்கு ஒரு ஓட்டையும் செய்து வைத்தார்

பின் அது ஒரு குட்டி ஈன்றது – ரெண்டும் அந்த வழியாக வந்து சென்றது

இதைப்பார்த்த விஞ்ஞானி பெரிய ஒட்டைக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிறிய ஓட்டை செய்து வைத்தார்

அவர் வீட்டு வேலைக்காரி , ஏன் ரெண்டு என வினார் ?? பெரிசு பெரிசுக்கு – சின்னது குட்டிக்கு என பதில் அளித்தார்

அதுக்கு வேலைக்காரியோ – அம்மாம் பெரிய ஒட்டையில பெரிசு வரும் போது , சின்னது வராதா சாமி எனக் கேட்டார்??

விஞ்ஞானி ஆடிப்போய்விட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s