On a lighter note – Part 12

On a lighter note – Part 12

ஒரு முறை சிவபார்வதியர் வானில் உலா சென்று கொண்டிருந்தனர் – அப்போது ஒருவன் நடந்து சென்று கொண்டிருகையில் , சற்று தூரத்தில் வாழைத் தோல் ஒன்றி கிடக்க , சிவம் ” அவன் அப்பா என்று கூப்பிட்டால் நான் போய் காக்கிறேன் ” – ” அம்மா என்றால் நீ செல் ” என்றார் – அம்மையும் சரி என்றார்

ஆனால் அவன் தடுக்கி விழுகையில் ” ஐயோ ” என்று சொல்லிக்கொண்டே விழுந்தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s