திருமந்திரம் – குண்டலினி விளக்கம்

திருமந்திரம் – குண்டலினி விளக்கம்

மூலத்திரு விரல் மேலுக்கு முன்நின்ற
பாலித்த யோனிக்கு இருவிரல் கீழ் நின்ற
கோலித்த குண்டலியுள் எழும் செஞ்சுடர்
ஞாலத்து நாபிக்கு நால் விரல் கீழதே

கருத்து :

மூலமாகிய இரு புருவ இடையில் இருந்து 2 விரல்கடை மேலும் , ஞான யோனிக்கு 2 விரல்கடை கீழும், சிரசின் உச்சிக்கு நால் விரல்கடை அளவு கீழ் குண்டலினி இருக்கின்றது

யோனி என்பது உலகத்தவர்க்கு ஒன்றும் ஞானியர்க்கும் ஒன்றுமாக உள்ளது – சாமானியர் பெண் யோனி பயன்படுத்த , ஞானிகள் தங்களுக்குள் இருக்கும் ஞான யோனியை பயன்படுத்துகின்றனர்

அது பேரின்பத்தை தரக்கூடியது ஆம்

ஞான யோனியை குரு மூலம் அறிந்து கொள்ள வேணும்

உலகம் :  யோனி என்றவுடன் பிறப்புறுப்பு சிற்றின்ப யோனி எண்ணுது

அது தவறு

எங்காவது ஒரு தெய்வீகப் பொருள் நாற்றமடிக்கும் இடத்தில் இருக்குமா ??

சித்தர்  உரைப்பது பேரின்ப யோனி அது சிரசில் இருக்கு

அப்போது குண்டலினி எங்கே முதுகுத்தண்டு அடியில் இருக்கின்றது ??

அது சிரசில் பிரமரந்திரத்தை மறைத்துக்கொண்டுள்ளது

யோசிக்கவும் அன்பர்களே

தெளிந்து கொள்ளுங்கள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s