On a lighter note – part 34

On a lighter note – part 34

ஒருவன் அவசரமாகவும் பதட்டமாகவும் டாக்டருக்கும் ஃபோன் செய்து
டாக்டர் – நான் பெரிய யோகியோ – ஞானியோ ஆகிவிட்டேன் என நினைக்கின்றேன் என்றான்

டாக்டர் : அப்படி என்ன நடந்து விட்டது ?

அவன் : எனக்கு நடக்கப் போவதெல்லாம் முன்கூட்டியே தெரிகின்றது என்றான்

டாக்டர் : என்ன தெரிகின்றது ??

அவன் : டாக்டர் நான் தூங்கிகொண்டிருக்கும் போது , அடிக்கடி டாய்லெட் கனவில் வருகின்றது – உடனே நான் சிறு நீர் கழிக்க டாய்லெட் போய்விடுகின்றேன் என்றான்

டாக்டர் : அடேய் முட்டாளே – அது எல்லார்க்கும் அப்படித்தான் வரும் – சிறு நீர் கழிக்க வேண்டும் என்பததை உன் மூளை படம்/ கனவு மூலம் காட்டுகின்றது – அவ்வளவு தான் என்று ஃபோனை துண்டித்துவிட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s