“பாரதத்தில் வரும் பொந்துவும் – பாரதி கூறும் பொந்துவும் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

“பாரதத்தில் வரும் பொந்துவும் – பாரதி கூறும் பொந்துவும் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

பாரதத்தில் – அர்ஜுன் வன்னி மரப்பொந்தில் இருந்து, தான் மறைத்து வைத்த ஆயுதங்களை எடுத்து கௌரவர்களை அழித்தான் எங்கின்றது இதிகாசம்

பாரதி
“அக்கினிக் குஞ்சொன்று கண்டேன்
பொந்திடை வைத்தேன்
வெந்து தணிந்தது காடு ”
என்று பாடுகின்றான்

இந்த ரெண்டு பொந்துகளும் ஒன்றா ?? அ வேவ்வேறா ???

ஒன்று தான் – ஏனெனில் ஞானிகள் கருத்து ஒருமித்துத் தான் போவார்களே அல்லாது வேறுபடமாட்டார்கள் என்பது சத்தியம்

அந்தப் பொந்து என்பது – சுழிமுனை நாடியின் வாசல் ஆகும்

அங்குதான் 9 ஒளிகள் கூடி அதிவெப்பம் கொண்ட அக்கினி உருவாகிறது
அதை அக்கினிக்குஞ்சு என்று அழைக்கின்றான் பாரதி

அதை பாரதம் ஆயுதங்கள் – அணு ஆயுதங்கள் எங்கின்றது – அவ்வளவு தான்

இந்த அக்கினிக்குஞ்சு – அணு ஆயுதங்கள் கொண்டு ஆன்மாவை சூழ்ந்துள்ள மலங்களை தீக்கிரையாக்க முடியும் என்பது உண்மை

வெங்கடேஷ்

5 thoughts on ““பாரதத்தில் வரும் பொந்துவும் – பாரதி கூறும் பொந்துவும் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

 1. இப்பாரதிகவியின் தொடர்ந்து வரும் வரிகள் சுழுமுனை வாசல் திறந்தபின் கிடைக்கும் தசநாதங்களைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம்.

  Like

 2. பாரதியார் திரைப்படத்தில் ஜேசுதாஸ் குரலில் அக்கினிக்குஞ்சு கேட்கலாம் .

  Like

 3. அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….
  அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

  அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

  வெந்து தணிந்தது காடு
  வெந்து தணிந்தது காடு – தழல்
  வீரதிற்குஞ்சென்று மூபென்றுமுண்டோ

  தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்
  தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்

  அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

  வெட்டி அடிக்குது மின்னல் – கடல்
  வீரதிரைக் கொண்டு விண்ணை இடிக்குது
  கொட்டி இடிக்குது மேகம் – கூஹூகூவென்று
  விண்ணைக் குடையுது காற்று

  தத்தட திட தத்தட தட்ட ….
  தத்தட திட தத்தட தட்ட ….
  என்று தாளங்கள் கொட்டி கனைக்குது வானம்

  அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை
  அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

  தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்
  தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s