சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் – பாகம் 3

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் – பாகம் 3 சன்மார்க்கத்தவர் எந்த சாதனமும் செய்யாத காலத்தில் இந்த பதிவு வருவது வேதனைக்குரியது இந்த பதிவு எல்லார்க்கும் புரியாது – யார் நயன தீக்ஷை வாங்கியிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு புரியும் அதுவும் தீக்ஷையை கக்கத்தில் வைத்துள்ளார்களுக்கு புரியாது தீக்ஷையை , யார் கருத்தில் வைத்து தினமும் சாதனம் பயின்று வருபவர்களுக்கு புரிய வாய்ப்பிருக்கிறது ” சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் என்பது கண் பார்வையுடன் மனதை சம்பந்தப்படுத்துவதாகும்” பார்வை அசையாமல் நிற்க ,…

Troy – Western Epic

Troy – Western Epic This great epic is synonymous with Indian epic Ramayanam This story revolves around ” Helen of TROY ” who was Miss World then She elopes away with the Prince of Troy who loves her very much , though she s married Her husband wages a war on Troy taking help of…

திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கம்

திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கம் எப்பொருள் யார்யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு கருத்து – சாதாரணம் ; யார் எந்த கருத்தை சொன்னாலும் அதன் உண்மைப்பொருளை காண்பது தான் அறிவாகும் சன்மார்க்க விளக்கம் : யார் எந்த கருத்தை சொன்னாலும் அதன் உலகம் ( கல்வி ஞானியர் , பண்டிதர்கள் ) கூறும் உண்மைப்பொருளை காண்பது விடவும் மெய்ஞ்ஞானியர் கூறும் அனுபவ ஞான விளக்கம் காண்பது தான் அறிவாகும் உதாரணம் உலக வாழ்வில் உயர்ந்தவர்…

” ஜென்னுக்கும் தாவோக்கும் ” உள்ள வேறுபாடு

” ஜென்னுக்கும் தாவோக்கும் ” உள்ள வேறுபாடு ** TAO – slow like snail ** ZEN – sudden enlightenment தாவோ = நத்தை போல் மெல்ல மெல்ல நாம் சாதனையிலும் அறிவிலும்  முன்னேற்றம்  அடைவோம்  – ஞானம் அடைவோம் ஜென் = திடீரென்று மின்னல் போல் ஞானம் பிறக்கும் ஆனாலும் எது மெதுவாக இருந்தாலும் அது தான் உறுதியாக இருக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லை – எனவே முதலாவது தான் சிறந்தது Slow…

சும்மா இருக்கும் சுகம் – ஞானியரின் பார்வையில்

சும்மா இருக்கும் சுகம் – ஞானியரின் பார்வையில் எல்லா ஞானிகளும் , மதங்களும் சமயங்களும் இந்த தலைப்பில் பாடல்கள் இயற்றி இருக்கிறார்கள் – ஏங்கியும் இருக்கிறார்கள் 1. ஒழிவிலொடுக்கம் : 1 ஏகம் இரண்டெண்ணாமல் சும்மா இரு என்றான் சீர்காழி சம்பந்தன் அருளாளன் ஞான் வினோதன் 2. சும்மா இருக்கும் சூத்திரமாம் சாத்திரத்தை விம்மா கதறுவதும் வேலைகளும் தம் அறிவால் நீட்டிப் பிடித்திருக்கும் நிட்டைகளும் ஞானியர் கண் முன் காட்டும் பரியாசகம் 2. கந்தர் அனுபூதி செம்மான் மகளைத்…

Whats Life ?? -Part 2

Whats Life ?? – part 2 On a pragmatic front , Lifes 1 ” Expected the unexpected ” 2 During testing times , dont swim across the flow – swim along with the flow thats the way to win our life for we cant win the Nature 3 Life s not a riddle , puzzle…

வள்ளல் பெருமானின் ஞான தேகம்

வள்ளல் பெருமானின் ஞான தேகம் வள்ளல் பெருமான் 1874 ல் திருக்காப்பிட்டுக்கொண்ட அறையில் அபெஜோதியில் கலந்தார் என்று மக்களும் சன்மார்க்கத்தவரும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை நிலவரம் என்ன?? அவர் தம் தேகம் அருளொளியால் வேதிக்கப்பட்டு , அருள் அணுக்களாக மாற்றப்பட்டு , பின் அது அண்ட சராசரம் முழுதும் தூவப்பட்டு , அவர்” வெளியாக ஆனார்” என்பது தான் உண்மை இது எப்படியெனில் ?? ஆகாயம் – வெளி தான் எங்கெங்கும் பரவி இருக்கிறது ஆகாய என்னும்…