நவீன ( தற்காலக் ) குறள் – “முகநூல்” FB “

நவீன ( தற்காலக்)  குறள்  – “முகநூல் FB ”

“முகநூல்” நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அக நட்பது நட்பு

இந்த முகநூல் நட்பு =நான் அனேகர் முகம் கூட பார்த்தது கிடையாது

அவர்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்பார்கள் , ” Spiritual On Line Shopping “- நான் அவரை ஆஃப் செய்ய வேண்டுமானால் , என் நம்பர் கொடுத்து , பேசுங்கள் என்று சொன்னால் போதும் , அவர்கள் பேசுவதை நிறுத்திவிடுவார்கள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s