நாயன்மார்கள் வரிசை ??

நாயன்மார்கள் வரிசை ??

கிருபானந்த வாரியார் – 64 வது நாயன்மாராம் – அவர் சமய மத பிரச்சாரகர் – போதகர்

அவர் நாயன்மார் எனில் ?? பின் இதையே பின்பற்றி

1 திருமதி சாரதா நம்பி ஆரூரன் – 65வது நாயன்மார்

2 திருமதி சுதா சேஷையன் – 66 வது நாயன்மார்

3 திரு சுகி சிவம் – 67 வது நாயன்மார்

இது சரி தானே ??

நல்ல நகைச்சுவை – வேடிக்கை இல்லையா ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s