சிங்கா சிங்கி – பாகம் 27

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 27 சினிமாவில் ஞானம் – பாகம் 3 1 சிங்கா : சினிமாவில் ஞானம் இன்னமும் வேறாதவது இருக்கா?? சிங்கி : பட்டணத்தில் பூதம் படம் 2 சிங்கா : அதிலென்ன விசேஷம் ?? சிங்கி : இதில் – ஒரு கூஜா – பீப்பாய் இருக்கும் – அதை மிகவும் கஸ்டப்பட்டு , அதன் மூடி திறந்தால் , அதிலிருந்து ஒரு பூதம் கிளம்பி வந்து , எல்லாவற்றையும் நடத்திக்கொடுக்கும்…

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 26

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 26 சினிமாவில் ஞானம் – பாகம் 2 1 சிங்கா : சினிமாவில் ஞானம் வேறாதவது இருக்கா?? சிங்கி : எம் ஜி ஆரின் எங்க வீட்டுப்பிள்ளை படம் 2 சிங்கா : அதிலென்ன விசேஷம் ?? சிங்கி : இரு எம் ஜி ஆர் – ஒன்று தைரியமானவர் – மற்றொன்று கோழை தைரியமானவர் – ஆன்மா ஆகும் கோழை – ஜீவன் ஆகும் ஆன்மாவுக்கு பயம் கிடையா 3…

யார் பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் ??

யார் பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் ?? ஒரு கால் ஆற்றில் வைத்தும் மறு கால் சேற்றில் வைத்துளது போல் முழுதும் இல்லற வாழ்வில் இருக்க முடியாமலும் லயிக்க முடியாமலும் உலக நோக்காக இல்லாமலும் முழுதும் ஞானமயமாக இருக்க முடியாமலும் ஆக முடியாமலும் தவிப்பவர்கள் தான் ரெண்டுங்கெட்டாங்கள் தான் மிக பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் என்னைப்போல் வெங்கடேஷ்

” இயற்கையும் மனிதனும்”

” இயற்கையும் மனிதனும்” இருவர் செயும் சமரில் வெல்வதென்னவோ இயற்கை தான் இதை மனிதன் அறிந்தே இருக்கிறான் ஆனால் இயற்கை கொடுத்த பேரழிவுக்கு பேரிழப்புக்குப்பின் எவ்வளவு சீக்கிரம் அதிலிருந்து மீள்கிறான் என்பது தான் இயற்கைக்கு அவன் கொடுக்கும் பதிலடி இதைதான் இயற்கையும் எதிர்ப்பார்க்கிறது இது தனி மனித வாழ்வுக்கும் பொருந்தும் மும்பை தாஜ் ஓட்டல் பயங்கரவாத தாக்குதல் குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தால் ஸ்தம்பித்துப்போனது உண்மை தான் பின் இரண்டு நாளில் இயல்பு நிலை திரும்பியது இது உதாரணம்…

One and Many

One and Many There are many gateways for effecting payment for tkts booking in train/bus / plane / cinemas/ restaurants / Eb/LIC and Amazon thru many banks like ICICI – SBI – etc But there is Only ” ONE Gate way to Seventh World  , Heaven ”  which is locked which what Bible asks us…

எப்போது மகிழ்ச்சி ??

எப்போது மகிழ்ச்சி ?? ** ஒரு பெற்றோர்க்கு தனது மகனின் கல்வி தொழில் மணம் பற்றிய மனைவி செல்வச்செழிப்பு அந்தஸ்து கனவுகள் யாவும் நனவாகும் சமயம் மகிழ்ச்சி ** LIC பாலிசி எடுத்த ஒருவன் தன் வாழ் நாளிலேயே அந்த முதிர்வு தொகை கிடைத்தால் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி ** சாதகத்தில் இருக்கும் கவிஞன் தான் எழுதியது யாவும் தன் அனுபவத்துக்கு வரும் போது அவனுக்கு மகிழ்ச்சி தான் அதுவும் ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி வெறும் ஊருக்கு உபதேசம் இல்லாமல்…

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 25

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 25 புற வெளிப்பாடுகள் 1 சிங்கா : ஆன்மா புற வெளிப்பாடுகள் ?? சிங்கி : ஆன்மா வெண்மை + பொன்மை வண்ணம் கலந்தது – வள்ளல் பெருமான் வாக்கு 1 பால் – உயிர்த் திரவம் 2 முட்டை இதெல்லாம் உயிர்கள் ஆகும் இதெல்லாம் வெண்மை + பொன்மை வண்ணம் கலந்தது ஆகும் 2 சிங்கா : அமுதம் -புற வெளிப்பாடு ?? சிங்கி : தேங்காய் – இதனுள்…

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 24

சிங்கா சிங்கி – பாகம் 24 சினிமாவில் ஞானம் 1 சிங்கா : அதெப்படி சினிமாவில் போய் ஞானம் ?? சிங்கி : இருக்கு – அதான் உலகம் – ஆனால் அதை தயாரித்தவர்க்கும் மக்களுக்கும் இப்படியென தெரியாது 2 சிங்கா : உதாரணம் ?? சிங்கி : 1 எம் ஜி ஆர் – அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும் படம் 2 பட்டணத்தில் பூதம் இதெல்லாம் சினிமா சொல்லும் ஞானம் 3 சிங்கா : இது…