எப்போது மகிழ்ச்சி ??

எப்போது மகிழ்ச்சி ??

** ஒரு பெற்றோர்க்கு
தனது மகனின்
கல்வி தொழில் மணம் பற்றிய
மனைவி செல்வச்செழிப்பு அந்தஸ்து
கனவுகள் யாவும்
நனவாகும் சமயம் மகிழ்ச்சி

** LIC பாலிசி எடுத்த ஒருவன்
தன் வாழ் நாளிலேயே
அந்த முதிர்வு தொகை
கிடைத்தால் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி

** சாதகத்தில் இருக்கும் கவிஞன்
தான் எழுதியது யாவும்
தன் அனுபவத்துக்கு வரும் போது
அவனுக்கு மகிழ்ச்சி தான்
அதுவும் ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி
வெறும் ஊருக்கு உபதேசம் இல்லாமல்
தான் செய்து காட்டியதால்

வெங்கடேஷ்

One thought on “எப்போது மகிழ்ச்சி ??

  1. இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி விரைந்துபெற நல்வாழ்த்துக்கள் !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s