“ உச்சமும் துச்சமும் “

“ உச்சமும் துச்சமும் “ ** சாமானியர்க்கு உலகம் தான் உச்சம் ( உலகம் = பணி சம்பளம் குடும்பம் ) மற்றெலாம் துச்சம் ** சாதகனுக்கு ஆன்மா தான் உச்சம் உலகம் துச்சம் *** கருமிக்கு காசு தான் உச்சம் குடும்பம் அவனுக்கு துச்சம் ** காதலனுக்கு காதலி காதல் தான் உச்சம் மற்றதெலாம் துச்சம் வெங்கடேஷ்

Mixture

Mixture 1 Palindrome தமிழ் 1 லுல்லு 2 டால்டா 2 Plurals of certain english words syllabus – syllabi alumnus – alumni auditorium – auditoria planetarium – planetaria plenum – plena BG Badhey Venkatesh

” Pragmatic Quotes “

” Pragmatic Quotes ” 1 World needs Dreamers – Also World needs Doers ” Above all World needs Dreamers who do things ” 2 Everything is POSSIBLE if you have the strength and energy within yourself 3 Nothing GREAT is achieved without ENTHUSIASM – ITS TRUTH na ?? BG Badhey Venkatesh

ஜீவனும் ஆன்மாவும் – ஜோடிப்பொருத்தம் – பாகம் 2

ஜீவனும் ஆன்மாவும் – ஜோடிப்பொருத்தம் – பாகம் 2 ஒரு பெண் தன் தாய் தந்தை அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர் சொந்த பந்தங்கள் விட்டு புருஷனை நாடி வருகிறாள் புருஷனே கதி என வருகிறாள் அது போல் ஜீவனும் மனைவி மக்கள் வீடு மனை சொத்து சுகம் விட்டு ஆன்மாவே கதி துணை என சென்றால் தான் ஆன்மாவே கதி என தவம் செய்தால் தான் ஆன்மாவை அடைய முடியும் ஆன்மாவே கதி…

” ஆராய்ச்சியின் மேன்மை “

” ஆராய்ச்சியின் மேன்மை ” 1990 களில் ஐ சி ஐ என்ற வேதிக்கம்பெனி தினமும் 3 கோடி ஆராய்ச்சிக்கு செலவு செய்து வந்தது அப்போது இது மிக அதிகம் இப்போதோ பல 100 கோடிகளில் இருக்கு ஆராய்ச்சி செலவு இன்று டாடா குழுமம்  தன் உற்பத்திச் செலவை 1500 கோடி மிச்சப்படுத்தி இருக்கு ஆராய்ச்சியின் மூலமாக இதை ஏன் இங்கே கூற வருகிறேனெனில் – ஆராய்ச்சி இருந்தால் தான் வளர்ச்சி – அதுக்குத்தான் ஆனால் சன்மார்க்கத்தார்…

தெளிவு – 43

தெளிவு – 43 மருந்து மாத்ரை சக்தி பொறுத்து அதன் குணமாக்கும் திறம் அமையும் தூக்க மாத்ரை 1 மிகிராம் எனில் 5 மணி நேரம் தூக்கம் 5 மிகிராம் எனில் 8 மணி நேரம் தூக்கம் போல் சாதனத்தின் தரம் சக்தி பொறுத்து அதன் பலனும் அமையும் சாதனா பலம் எப்படியோ அப்படியே விழிப்புணர்வும் அமையும் அவ்வளவு நேரம் விழிப்புணர்வும்   கொடுக்கும் நல்ல சாதனம் நீண்ட நேரம் நேரம் விழிப்புணர்வு கொடுக்கும்   வெங்கடேஷ்

அகமும் புறமும் – ஜீவனும் ஆன்மாவும்

அகமும் புறமும் – ஜீவனும் ஆன்மாவும் காதலில் தன் இணை தான் ஈடிணையற்றது மற்றெலாம் கால் தூசு என செப்புகிறார் காதலர் காதலுக்கு சொத்து –  அரச பதவி – சுகம் – சொந்தம் அதிகாரம் – அந்தஸ்து –  ஆஸ்தி துறக்கின்றார் அது போல் ஜீவனும் ஆன்மா தான் பிரதானம் உலகம் ரெண்டாம் பட்சம் என நினைக்குங்கால் ஆன்ம கலப்பு சாத்தியம் ஆன்ம தரிசனம் அனுபவம் சித்திக்கும் இலையேல் கனவு கூட காண வேணாம் இது…