என்னால் மறக்க முடியாத விளம்பரங்கள் – தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி

என்னால் மறக்க முடியாத விளம்பரம் – தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி

1 விளம்பரங்கள்

1 நீரோலாக் Nerolac – இல்லத்தின் எழில் வண்ணம் பொங்கிடவே என வரும்

2 Solidaire We want we want true colours , We want clear sound, we want sunday music
Solidaire Solidaire என வரும்

3 DD National Integration song – இதில் வரும் எல்லாம் மானில தேச பக்திப்பாட்டு

 

 

2 தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி

1 DD Metro Superhit Muqabla – ஞாயிறு 9.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பானது
மிகுந்த பிரபலம் 1990 களில்
காய்கறி மார்க்கெட்டிலும் இந்த இந்தி பாடல்கள் கேட்கலாம்
அவ்வளவு பிரபலம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s