சிரிப்பு – 108

சிரிப்பு – 108

சிங்கா : யார்க்கு மிக பெரிய மனம் ??

சிங்கி : சினிமா டைரக்டர் தான்

சிங்கா : எப்படி ??

சிங்கி : பின் தான் மட்டும் பார்க்க கூடிய நடிகையின் அழகை உலகம் பூராவும் பார்க்க வைக்கிறார் என்றால் அவர்க்கு எவ்வளவு பெரிய மனம் இருக்க வேண்டும் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s