என் அனுபவங்கள் – அபெஜோதி இருப்பிடம் ?? 

என் அனுபவங்கள் அபெஜோதி இருப்பிடம் ??

உண்மை சம்பவம் 2017 – கோவை

உனக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கட்டுமா ?? என உள் குரலான ஆன்மா கேட்க 
நான் பிறகு வாங்கிக்கொள்கிறேன் என கூற , நான் தள்ளிப்போட்டுக்கொண்டே போக , ஒரு கட்டத்தில் இல்லை இப்போது வாங்கியே ஆக வேண்டும் என்று கூற , சரி என்றேன்

அவ்வளவு தான்
வயித்தில் எரிச்சல் ஆரம்பித்தது
அதிக அமிலச் சுரப்பு

சில சம்யம் இரவு 2 / 3 மணி நேரம் எரிச்சல் நீடிக்கும்

மருத்துவர் பார்த்து மருத்துவம் செய்து கொண்டேன்

அப்போது என துயரங்களை ஆன்மா பாதி தானே எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு விடுத்லை அளிக்கும்
எனக்கு நோயின் தீவிரம் தணியும்

அப்போது காட்டும் விஷன் – கண்ணன் தீ உருண்டைகளை அவரே விழுங்குவார்
உடனே எனக்கு எரிச்சல் குறைந்துவிடும்

அவ்வாறு எனக்கு பல நாட்கள் எனக்கு வலி குறைத்து னிவாரணம் வழங்கியுள்ளார்

பின் ஒரு மதியம் வந்த விஷன்

நானும் கண்ணனும் கயிற்றில் ஸ்கிப்பின் செய்கிறோம் – இருவரும் கயித்தில் கால் படாமல் இருக்க எம்பி எம்பி குதிக்கிறோம்

பின் வந்த காட்சி கண்டு நான் திகைப்படைந்து விட்டேன்

எங்கள் இருவருக்கும் உள் சிவமும் அம்மையும் கயிற்றினுள் புகுந்து அவரும் ஸ்கிப்பிங்க் செய ஆரம்பித்தனர்

இது எனக்கு ஒரு தெளிவு கொடுத்தது

எனக்குள் ஆன்மா இருக்கு
என் ஆன்மாவுக்குள் சுத்த சிவமும் அம்மையும் இருக்கிறார்கள் என சொல்லியது இந்த விஷன்

என் கருத்தை உறுதி செய்துவிட்டது இந்த விஷன்

ஆன்மாவுக்குள் அபெஜோதி இருக்குது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s