தெளிவு – 103

தெளிவு – 103 ஒரு ஜடமும் ஜடமும் சேரும் போதே இவ்வளவு இன்பம் என்றால் உலகம் இதுக்கே நாய் போல் இதன் அலைகிறதென்றால் ஒரு சத்தும் சத்தும் சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் ?? ஒரு ஆன்மாவும் ஜீவனும் சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் ?? கோடி கோடி இன்பம் தான் இது நித்ய இன்பம் தான் வந்தால் போகவே போகாது ஆனால் ஆற்றுவார் யார் ?? வெங்கடேஷ்

தெளிவு – 102

தெளிவு – 102 அமுதசுரபி இது அமுதமாகிய அன்னத்தை – உணவை சதா காலமும் கொடுத்துக்கொண்டே இருப்பதால் அள்ள அள்ள குறையாமல் கொடுத்துக்கொண்டே இருப்பதால் அன்னத்தை சுரந்து கொண்டேயிருப்பதால் இதுக்கு பெயர் அமுதசுரபி வெங்கடேஷ்

தெளிவு – 101

தெளிவு – 101 கோரக்கர் – பெயர் விளக்கம் இவர் பெரிய சித்த புருஷர் ஆவார் இவர் சொந்த ஊர் – பூர்வீகம் – வட நாட்டில் உள்ள கோரக்பூர் ஆக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் இவர் கோரக்கர் – கோரக்க நாதர் என்றழைக்கின்றார்கள் என நினைக்கிறேன் தவறு இருந்தால் என்ன என்று தெரிவிக்கலாம் வெங்கடேஷ்

முக்ய அறிவிப்பு

முக்ய அறிவிப்பு விபாசனா தவம் – இதை சென்னையில் உள்ள திரு நீர்மலையில் ( பல்லாவரம் அருகில் ) புத்த நிறுவனம் – 10 நாள் – ஒரு வாரம் இலவசப்பயிற்சி கொடுக்கிறது உணவு – தங்கும் வசதி எல்லாம் இலவசம் ஆகும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் சென்று கற்கலாம் இது நல்ல தவ முறை ஆகும் காசு கொடுத்து – கன்யாகுமரி சபையில், 5000 /- கொடுத்து கண் தீக்ஷை பெறுவதைக்காட்டிலும் , காசு கொடுத்து ,…

பாலச்சந்தர் – பெயர் விளக்கம் – சன்மார்க்க விளக்கம்

பாலச்சந்தர் – பெயர் விளக்கம் – சன்மார்க்க விளக்கம் இது நல்ல ஆண் பெயர் – அழகானதும் கூட சந்திரன் சேர்ந்திருப்பதால் அழகானதாக உளது அதாவது , யார் சந்த்ர மண்டலத்தை தன் சிரசில் அமைக்கிறார்களோ , அவர் என்றும் பாலனாக இருப்பான் என்று பொருள் கூற வருது இந்த அற்புதப் பெயர் சந்திரனில் விஷயம் – அமுதம் – சிரஞ்சீவித் தன்மை – மரணமிலாப்பெருவாழ்வு எலாம் ஆற்றுவார் யார் ?? வெங்கடேஷ்

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை – 7

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை – 7 1 உடலுக்குள் நீ நின்று உலாவினதைக் காணாமல் கடல்மலை தோறும் திரிந்து கால் அலுத்தேன் பூரணமே! பொருள் : ஆன்மாவாகிய நீ , என் உடலில் உலாவுவதை அறியாமல் , எல்லா தத்துவங்களில் கலந்திருப்பதை அறியாமல் ஊர் உலகம் காடு மலை என அலைந்து உடல் களைத்துப்போயினேன் ஆன்மாவே 2 எத்தேச காலமும் நாம் இறவாது இருப்பம் என்று உற்றுனைத்தான் பாராமல் உருவழிந்தேன் பூரணமே! பொருள் ; எப்போதும்…

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை – 6

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை – 6 1 வாசிதனைப் பார்த்து மகிழ்ந்து உனைத்தான் போற்றாமல் காசிவரை போய்த்திரிந்து கால் அலுத்தேன் பூரணமே! பொருள் : வாசியை உண்டாக்கி அதன் மூலம் உன்னை பார்த்து மகிழாமல் , போற்றாமல் , நான் புறத்திலே காசி சென்று உடல் களைத்தேன் ஆன்மாவே 2 கருவிகள் தொண்ணூற்றாறில் கலந்து விளையாடினதை இருவிழியால் பாராமல் ஈடழிந்தேன் பூரணமே! பொருள் : நீ ஆன்மா – 96 தத்துவங்களில் கலந்திருப்பதை நான் கண்ணால்…