முதலில் எது ?? பின்னது எது ??

முதலில் எது ?? பின்னது எது ?? குறி வைப்பது முதலில் பிறகு அம்பு விடுவது போலும் பார்வைகள் மோதல் முதலில் பிறகு காதல் தீ பற்றிக்கொள்ளுதல் போலும் பார்வை மேல்னோக்குதல் முதலில் பிறகு கண்மணிகள் மேலேறுதல் அருளாலே வரிசை மாறினால் அனுபவம் கிட்டா வெங்கடேஷ்

முக நூலில் என் பன்முகம்

முக நூலில் என் பன்முகம் நான் 1 தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும் ஜோதிடன் – Man with prophecies 2 செக்ச் டாக்டர் – ஆலோசகர் Sex doctor and consultant 3 ஆன்மீக குரு – தீக்ஷை கொடுப்பதால் 1 எனக்கு விஷனில் பிரச்னைக்கு தீர்வு வருது என்று தெரிந்து கொண்டவர்கள் தங்கள் குடும்ப பிரசனைக்கு தீர்வு என்னிடம் தேடுகின்றார் என்னால் முடிந்தவரை உதவி செய்துவருகிறேன் புருஷன் மனைவி சண்டை தீர்ந்து ஒன்று சேர்வோமா ??  போன்ற பிரச்னைகள்…

தமிழ் – உண்மை நிலை

தமிழ் – உண்மை நிலை மான் போல் , அது ரெண்டுக்கு இடையில் நின்று தவித்துக்கொண்டிருக்கு என்பது உண்மை ஆற்றில் கால் வைத்தால் ஆத்து முதலை ஆகிய இந்து மதம் – சமஸ்கிருதம் வந்து கொன்றுவிடும் என்று பயப்படுது நிலத்திலேயே இருந்தால் , திராவிடம் என்னும் புலி வந்து கொன்றுவிடும் என்ற நிலை என்ன செய்வது ?? இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தமிழை அழித்து வருது வெங்கடேஷ்

சிரிப்பு 115

சிரிப்பு 115 பிச்சைக்காரன் : சாமி தர்மம் பண்ணுங்க சாமி நான் : 5 ரூபாய் போட்டுவிட்டு – உன் பேர் என்ன ?? அவன் : பிரின்ச் நான் : அது யார் உன் பக்கத்தில் ?? அவன் – என் மனைவி – பெயர் – டயானா நான் : ஹோ ஓ – நீ இருக்க வேண்டிய இடம் இதுவல்ல – லண்டன் – தெர்யுமா ?? உன் அம்மா பெயர் –…

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை 11

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை 11 1 கருவாய் உருவாய்க் கலந்து உலகெலாம் நீயாய் அருவாகி நின்றது அறிகிலேன் பூரணமே! பொருள் : உலகில் எல்லாவற்றிலும் அருவமாய் நீ கலந்திருப்பதை அறியாமல் மோசம் போனேன் ஆன்மாவாகிய பூரணமே 2 செம்பொன் கமலத் திருவடியைப் போற்றாமல் பம்பை கொட்ட ஆடும் பிசாசானேன் பூரணமே! பொருள் : செம்பொன் நிறம் கூடிய திருவடி கண்டு போற்றாமல் – உடுக்கை சத்தத்துக்கு ஆடும் பிசாசு ஆனேன் ஆன்மாவே வெங்கடேஷ்

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை 10

பட்டினத்தார் – பூரண மாலை 10 1 எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் செனனமும் செனித்துப் புண்பட்டு நானும் புலம்பினேன் பூரணமே! பொருள் : எல்லா யோனி வகையிலும் -84000 யோனி பேதங்களிலும் பிறந்து மிகவும் துன்புற்று போயினேன் ஆன்மாவே – பூரணமே 2 என்னை அறியாமல் எனக்குள்ளே நீ இருக்க உன்னை அறியாமல் உடல் இழந்தேன் பூரணமே! பொருள் : எனக்குள் நீ (ஆன்மா ) இருப்பதை அறியாமலே வாழ்ந்து கெட்டு இறந்து உடல் இழ்ந்தேன் ஆன்மாவாகிய…