பாட்டி வைத்யம் – யோசனை

பாட்டி வைத்யம் – யோசனை

யார் வீட்டில் குடும்பச் சண்டை – கணவன் மனைவி சண்டை அதிகம் இருக்கோ , அவர்கள் கால பைரவர்க்கு – நாய்க்கு தினமும் உணவு வழங்கி வந்தால் , இருவர்க்கும் இணக்கம் வரும் – புரிதல் வரும் அன்னியோன்யம் பெருகும் – குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலைக்கும் என என் பாட்டி சொன்னது

நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கவும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s