சிரிப்பு – 112

சிரிப்பு – 112

வேதாள் : பெண் தன்மை கொண்ட ஹோட்டல் பெயர் என்ன ?

சரியான பதில் சொல்லவிலையெனில் உன் மண்டை சுக்கு நூறாக உடைந்துவிடும் ஜாக்கிரதி

விக்ரம் : La Castle –

வேதாள் : ஆண் தன்மை ??

விக்ரம் : Le Meriden

வேதாள் : சரியான பதில் – நான் முருங்கை மரத்துக்கு போகிறேன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s