வாழ்வில் வெற்றி பெற குறள் சொல்லும் வழி

வாழ்வில் வெற்றி பெற குறள் சொல்லும் வழி

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற

அதாவது – முதலைக்கு நீரில் பலம் அதிகம் – அங்கு யாரும் அதை வெல்ல முடியா – ஆனால் அதே முதலை நீரை விட்டு வெளி வந்துவிட்டால் மற்ற உயிர் வகைகள் அதை வென்றுவிடும்

அது போல் நாம் எல்லவர்க்கும் ஒவ்வொரு பலம் – தனித்திறமை – வல்லமை இருக்கும்
அதை அறிந்து அதை கூர்படுத்தி அதை நம் வாழ்வில் முன்னேற பயன்படுத்த வேண்டும்

இது தான் இந்த குறள் நம் வாழ்வில் செய வேண்டியது கூறுகிறது

னான் டிசம்பர் மாதம் பிறந்தேன் – இவர்கள் எல்லவரும் மற்றவர்க்கு போதிக்கும் ஆசிரியர் – குரு போன்றிருப்பர்
இது இயற்கை

பாருங்கள் எவ்வளவு உண்மை ?? நான் எல்லவர்க்கும் ஞானம் – யோகம் – அனுபவங்கள் சொல்லிக்கொடுக்கிறேன்

என் தொழிலிலும் நான் மற்ற துறைக்கு அறிவுரைகள் வழங்கித் தான் வந்திருக்கிறேன்
அதில் நான் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறேன்

இது தான் என் பலம்

இதை பலப்படுத்தி நான் மேலும் வெற்றி வாகை சூடி இருக்கிறேன்

என் தந்தையும் டசம்பர் மாதம் தான் பிறந்தார் -அவரும் பள்ளி ஆசிரியர் ஆவார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s