இறையிடம் வேண்டும் போது மிக மிக கவனம் தேவை

இறையிடம் வேண்டும் போது மிக மிக கவனம் தேவை 1 என் மனைவி தன் திருமணத்த்துக்கு முன் குடி – பீடி – சிகரெட் – மாமிசம் பழக்கம் இல்லாதவன் வேண்டும் என்று வேண்டினாளாம் அவளுக்கு அது கிடைத்தது ஆனால் நான் தியானம் செய்வதைப்பார்த்து மிகவும் அதிர்ந்துபோய்விட்டாள் “ஐயோ – நான் தியானம் செய்யா புருஷன் வேண்டும் என வேண்ட மறந்து விட்டேனே ” என்பாள் 2 என பெண் நண்பர் ஒருவர் அவள் புருசன் லஞ்ச…

” குறளும் – கொல்லா நெறியும் – மரணமிலாப்பெருவாழ்வும் ” – 2

” குறளும் – கொல்லா நெறியும் – மரணமிலாப்பெருவாழ்வும் ” – 2 இதில் நான் விந்து மட்டும் குறிப்பிட்டுள்ளேனாம் – அது ஆணுக்கு – பெண்ணுக்கு ?? என என்னை கார்னர் செய்கின்றார்கள் அதுக்கு இந்தப் பதிவு 1 விந்து = ஆண் எனில் – சுரோணிதம் பெண்ணுக்கு என சொல்ல வேண்டியதிலை அதனால் குறிப்பிடவிலை 2 நான் விலங்கு மாமிசம் உண்பதை ஆதரிப்பதாக இருக்குதாம் என் பதிவு பெண் ஆசை – அவள் உடல்…

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 22

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 22 அருளாளர் வருகின்ற தருணம்இது தோழி ஆயிரம்ஆ யிரங்கோடி அணிவிளக்கேற் றிடுக தெருளாய பசுநெய்யே விடுகமற்றை நெய்யேல்  திருமேனிக் கொருமாசு செய்தாலும் செய்யும் இருள்ஏது காலைவிளக் கேற்றிடவேண் டுவதோ என்னாதே மங்கலமா ஏற்றுதலாங் கண்டாய் மருளேல்அங் கவர்மேனி விளக்கமதெண் கடந்த மதிகதிர்செங் கனல்கூடிற் றென்னினும்சா லாதே பொருள் : ஆன்மா வெளிப்படும் நேரமிது காண் தோழி – ஆயிரமாயிரங்கோடி தீபங்கள் ஏற்றிடுக பசு நெய் மட்டும்…

LOL 171

LOL 171 Dad : My Son – You know why now many enroll in Spoken English classes ?? Son : yes , why this sudden rush ?? Dad : Becos they are speaking BROKEN  English BG Badhey Venkatesh