திருச்சி – ஊர் பெருமை சிறப்பு

திருச்சி – ஊர் பெருமை சிறப்பு

இந்த ஊரில் காவிரி நதி – ஸ்ரீ ரங்கம் – மலைக்கோட்டை – மாரியம்மன் கோவில் – னீர் ஸ்தலம் ஜம்புகேஸ்வரர் கோவில் என பெயர் பெற்று விளங்குகிறது

” திருச்சிராப்பள்ளி ” – அர்த்தம் யாதெனில் ??

சிரம் – பள்ளி

“இறை நம் சிரசில் பள்ளி கொண்டிருக்கான் ” எங்கிறது இந்த ஊர்

ஸ்ரீ ரங்கம் அமைப்பை நோக்கில் – அது தீவு மாதிரி இருக்கு

அதன் நடுவே ரங்கன்
அதாவது – ” ஆன்மாவாகிய ரங்கன் நம் சிரசில் நீர் சூழ்ந்துள்ள நிலையில் உள்ளது ” என பொருள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s