தெளிவு 192

தெளிவு 192

ஒரு மொபைலில் அலைபேசியில்
எப்படி ரெண்டும் சிம் உள்ளதோ

அவ்வாறே
ஓர் உடலில்
ரெண்டு உயிர் இருக்கு
ஒன்று கீழ் நிலை உயிர்
அது ஜீவன் ஆம்
இதுக்கு வினை – மாயை
பாவ புண்ணியம் உண்டு

ரெண்டாவது
மேல் நிலை உயிர்
இது ஆன்மா ஆம்
இது ஜீவனுக்கு சாட்சி ஆம்
இதுக்கு வினை – மாயை
பாவ புண்ணியம் கிடையா

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s