சுத்த சிவத்தின் பெருமை

சுத்த சிவத்தின் பெருமை எனக்கு ஓர் சந்தேகம் ஆன்மாவுக்கும் சிவத்துக்கும் எது சமம் ஆகும் ?? தராசின் ஓர் தட்டில் சிவத்தை வைத்தேன் பின் மறு தட்டில் என் செல்வம் அனைத்தையும் வைத்தேன் முள் அசையவிலை பின் பில் கேட்ச் சொத்து வைத்தேன் ஊஹும் ஊஹும் முள் அசையவிலை பின் எல்லா பணக்க்காரர்கள் கார்லோச் – அம்பானி – டாடா – மித்தல் போன்றோர் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் உலகில் எல்லார் சொத்துக்களையும் மறு தட்டில் வைத்தேன் ஊஹும்…

தெளிவு 201

தெளிவு 201 ” ஜீவகாருண்ணிய விளக்கம் ” தன்னிலிருந்து அதோகதியாகி  செல்லும் ஜீவசக்தியைத் தடுத்து ஜீவனை மேலே செலுத்தி ஆன்மா – ஈஸ்வரனோடு ஐக்கியம் செய்வதே நம் ஜீவன்மேல் காட்டுவதே உண்மையான ஜீவகாருண்ணியம் ஆகும் சிவானந்த பரமஹம்சர் – சித்தேவதம் நன்றி : Kailash Vellimalai சன்மார்க்கத்தார் கேவலப்பட்டுக்கொள்ள் வேண்டும் உலகத்துக்கே வழி காட்ட வேண்டிய இயக்கத்துக்கு அது சம்பந்தம் இல்லாத ஒருவர் சரியான விளக்கம் கொடுக்கிறார் இவர் எல்லாம் சமையல் கட்டில் குடி கொண்டிருக்கிறார்

நம் வாழ்வின் நிதர்சனம் – 52

நம் வாழ்வின் நிதர்சனம் – 52 ஓர் அரசு ஊழியர் அரசு குடியிருப்பில் வீடு வீட்டில் எல்லா வசதிகளும் அடக்கம் டிவி – ஃபிர்ட்ஜ் – வாஷின் மெஷின் மிக்சி – கிரைண்டர் மின் விசிறி – சோபா – ஸேர் – டேபிள் கட்டில் – பீரோ சமையல் சாமான்கள் எல்லாம் அதனால் நாம் இதை இருக்கும் வரையில் அனுபவிக்கக்கூடுமே அல்லாது இதில் எதுவும் நம் சொந்தம் அன்று நாம் வீடு காலி செயும்போது எடுத்துச்…

Roots of certain Products Names

Roots of certain Products Names ” WINGER ” This is a popular passenger vehicle from TATA group It derives its roots from the Football position player ” Winger ” who keeps on moving across the lengths and breadths of ground untiringly – hence needs more stamina and energy Like a foot ball player , this…

LOL 197

LOL 197 Employee and Husband Employee laments thus  ” Whenever I do Good things My Boss never ” REMEMBERS ” But When I make mistakes He never ” FORGETS “ So is , a Husband also laments : ” Whenever I do Good things My Wife never ” REMEMBERS ” But When I make mistakes…

பழனி – ஊர் பெருமை சிறப்பு

பழனி – ஊர் பெருமை சிறப்பு இந்த திருத்தலம் முருகனின் ஆறு படைகளில் ஒன்றாகும் கோவைக்கு அருகில் உளது பழனி = பழம் + நீ ஆகும் அதாவது ” ஞானமாகிய பழம் நீ ” அதாவது ” ஞானப்பழம் ஆகிய ஆன்மா தான் நீ ” என்ற பொருள் பட விளங்கும் ஊர் இது இந்த ஊர் வேதாந்த வாக்கியமாகிய ” தத்துவமசி ” க்கு புற விளக்கம் கொடுக்கும் ஊர் தத்துவமசி = அது…

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 49

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 49 துடியேறும் இடைஉனக்கு வந்தஇறு மாப்பென் சொல்என்றாய் அரிபிரமர் சுரர்முனிவர் முதலோர் பொடிஏறு வடிவுடையார் என்கணவர் சபையின்  பொற்படிக்கீழ் நிற்பதுபெற் றப்பரிசு நினைந்தே இடிஏறு போன்றிறுமாந் திருக்கின்றா ரடிநான் எல்லாரும் அதிசயிக்க ஈண்டுதிருச் சபையின் படிஏறித் தலைவர்திரு அடிஊறும் அமுதம் பருகுகின்றேன் இறுமாக்கும் பரிசுரைப்ப தென்னே பொருள் : வள்ளல் பெருமான் தான் அடைந்த நிலை குறித்து இங்கே விவரிக்கிறார் எல்லாரும் – அயன் மால்…