காலம் மாறிப்போச்சு – 3

காலம் மாறிப்போச்சு – 3 எப்படி இருந்த நான் ?? இப்படி ஆயிட்டேன் முன்பு தொலைக்காட்சி பெரிய டப்பா சைசில் இருந்தது இப்போது ஸ்லிம் Slim ஆகிவிட்டது முன்பு அதுக்கு இன்னமும் பெரிய டப்பா வைப்பதுக்கு இப்போது சுவரில் தொங்க விடலாம் முன்பு அலைபேசி கைபேசி செங்கல் அளவு – முழுதும் பொத்தான்கள் எவ்வளவு பாரம் ?? அப்பாடா இப்போது எவ்வளவு இலகு எவ்வளவு இலகு ?? எவ்வளவு சின்னதாகிவிட்டது ? எவ்வளவு ஸ்லிம் Slim ஆகிவிட்டது??…

தெளிவு 218

தெளிவு 218 தெரிந்து தொட்டாலும் தெரியாமல் தொட்டாலும் கையை தீ சுடுமா போல் சாதனம் தெரிந்து சரியாகச்செய்தாலும் தெரியாமல் தப்பாகச்செய்தாலும் அது அதன் பலனைக்கொடுக்கும் சரியாக இருந்தால் நல் அனுபவங்கள் சித்திக்கும் தினம் தினம் அனுபவத்தில் மேலேற்றும் தப்பாக இருந்தால் ஒரு அனுபவமும் வராது அதனால் தான் மன வளக்கலையில் இது நாள் வரையில் ஒருவர்க்கும் குண்டலினி மேலேறவிலை அங்கிருந்தால் தானே மேலேறுவதுக்கு அதாவது அவர் தப்பாக நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் முதுகுத் தண்டின் அடியில் அதனால் ஒரு அனுபவமும் இல்லை…

என் வாழ்வில் நடந்த உண்மை சம்பவம் 2

என் வாழ்வில் நடந்த உண்மை சம்பவம் 2 காஞ்சி – 1998 இந்த வருடத்தில் தான் எனக்குத் திருமணம் நடந்தது காஞ்சி வீட்டில் நிறைய உறவினர் பெட் ரூம் + ஹால் எங்கெங்கும் உறவினர் படுத்துக்கொண்டனர் நான் ஹாலில் பூஜை மாடத்துக்கு எதிரே கால் வைத்து படுக்கும் சூழல் மனம் ஏதோ கூற வந்தும் – தவறு என தெரிந்தும் , வேறு வழியில்லாமல் தூங்கி விட்டேன் ஆனால் மறு நாள் இதன் பலன் கிடைக்கும் என…

தெளிவு 217

தெளிவு 217 பெண் மனதைக்கூட நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் ?? ஆழமே கூட பார்த்துவிட முடியும் ஆனால் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா இருக்காரே அவர் தயவு – சுத்த தயவு – தயா ஒழுக்க வாழ்க்கை ” தயவே தயவு செய் ” என கொழப்பு கொழப்புவார் பாருங்கள் யாருக்கும் புரியாது ஏன் இவ்வளவு குழப்பம் ?? எனத் தெரியவிலை ” தயவே வடிவானது ஆன்மா ” எனவே நாம் சாதனம் இயற்றுவது யாவும்…

வாழ்க்கைக் கல்வி – 67

வாழ்க்கைக் கல்வி – 67 உன் மதிப்புத் தெரிய வேண்டுமா? மக்களிடம் – உற்றார் உறவினரிடம் கடன் கேட்டுப்பார் என்பர் இது பழைய பஞ்சாங்கம் மருந்துக்கடையில் தூக்க மருந்து கேட்டுப்பார் தூக்கத்தின் அருமை பெருமை அதன் மதிப்புத் தெரியும் இது புதிது வெங்கடேஷ்

” அறிவுத்திருக்கோவிலும் ஈஷா தியான லிங்கமும் “

” அறிவுத்திருக்கோவிலும் ஈஷா தியான லிங்கமும் ” வேதாத்ரி – அறிவுத்திருக்கோவில் சத்குரு ஜக்கி = ஈஷா தியான லிங்கம் முன்னது ஓங்காரத்தின் புற வெளிப்பாடு ஆம் – இதை ஆகாயத்தில் இருந்து னோக்கினால் ஓம் வடிவத்தில் இருக்கும் ஓம் = அறிவாகிய ஆன்மா – ஆன்ம நிலை இதனுள் அன்பகம் அறிவகம் அருளகம் வைத்து – அபெஜோதி வைத்திருக்கிறார் அன்பகம் -அறிவகம் – ரெண்டும் ஒன்று தானே?? அன்பு = ஆன்ம நிலை அறிவு =…

இது தான் மனம்

இது தான் மனம் நமக்கு எவ்வளவு தான் வயதானாலும் இது அப்படியே தான் இருக்கு சிறு பிள்ளை பள்ளிக்கு செல்ல மாட்டேன் என அடம் பிடிப்பது போல் சாதனம் செய முடியாது என ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடத்துது சிறு பிள்ளை படிக்கச் சொன்னால் தூக்கம் வருது – பசிக்குது விளையாடிவிட்டு வரவா?? என கேட்பது போல் சாதனம் செயலாம் என்றால் வெளியே உலா செல்லலாம் கிரிக்கெட் – டிவி பார்க்கலாம் எங்கிறது நண்பருடன் அரட்டை அடிக்கலாம் எங்கிறது…

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 61

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 61 என்புகல்வேன் தோழிநான் பின்னர்கண்ட காட்சி இசைப்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் எட்டாது கண்டாய் அன்புறுசித் தாந்தநடம் வேதாந்த நடமும்  ஆதிநடு அந்தமிலாச் சோதிமன்றில் கண்டேன் இன்பமய மாய்ஒன்றாய் இரண்டாய்ஒன் றிரண்டும் இல்லதுவாய் எல்லாஞ்செய் வல்லதுவாய் விளங்கித் தன்பரமாம் பரங்கடந்த சமரசப்பே ரந்தத் தனிநடமும் கண்ணுற்றேன் தனித்தசுகப் பொதுவே பொருள் : தான் கண்ட காட்சி என்னவென சொல்வது ?? என வினவுகிறார் வள்ளல் பெருமான் அது சொல்வதுக்கும்…

திரு அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – ஆடேடி பந்து ஆடேடி பந்து – 3

திரு அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – ஆடேடி பந்து ஆடேடி பந்து – 3 சதுமறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தைப் படிப்புநம் சொந்தப் படிப்போ விதுநெறி சுத்தசன் மார்க்கத்தில் சாகா  வித்தையைக் கற்றனன் உத்தரம் எனுமோர் பொதுவளர் திசைநோக்கி வந்தனன் என்றும் பொன்றாமை வேண்டிடில் என்தோழி நீதான் அதுஇது என்னாமல் ஆடேடி பந்து அருட்பெருஞ் சோதிகண் டாடேடி பந்து. ஆடேடி பொருள் : நாம் – உலகத்தவர் படிப்பது யாவும் சந்தைப்படிப்பு அன்றியே தம்…