மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ?? 9

மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ?? 9 உண்மைச் சம்பவம் – சென்னை 2018 என் உறவில் நடந்தது இது உறவுக்காரப் பெண் – அவள் பணியில் இருக்கிறாள் அவள் கணவன் – தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் பணி – 40 வயது தான் அவள் வயது 35 தான் – 9 வயதில் 4 வகுப்பு படிக்கும் மகன் உலகமெங்கும் சுற்றி சுற்றி வேலை அதனால் ஏகப்பட்ட மன உளைச்சல் – அழுத்தம் இதன் காரணமாக ,…

” சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் – கண் – திருவடி தவம் ” – விளக்கம்

” சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் – கண் திருவடி தவம் ” – விளக்கம் ” அப்படி ஒன்று எதுவுமிலை ” என்பது தான் இன்றைய சன்மார்க்கத்தாரின் கூற்று ஆம் ஜீவகாருண்யம் – தயவு – பரோபகாரம் – ஸ்தவிசாரம் என்றே கூறுவார் இவர் இது கூறினாலே : ” என்னை கண்மணி மருத்துவர் – கண்மணி டாக்டர் ” எனை கேலி செய்கிறார் சோறு மட்டும் போடத் தெரிந்த சன்மார்க்கத்தார் இதை உடைக்க வந்தது தான்…

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 78

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 78 பெருகியபே ரருளுடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் பெருந்தகைஎன் கணவர்திருப் பேர்புகல்என் கின்றாய் அருகர்புத்த ராதிஎன்பேன் அயன்என்பேன் நாரா  யணன்என்பேன் அரன்என்பேன் ஆதிசிவன் என்பேன் பருகுசதா சிவம்என்பேன் சத்திசிவம் என்பேன் பரமம்என்பேன் பிரமம்என்பேன் பரப்பிரமம் என்பேன் துருவுசுத்தப் பிரமம்என்பேன் துரியநிறை வென்பேன் சுத்தசிவம் என்பன்இவை சித்துவிளை யாட்டே பொருள் : அபெஜோதி கணவர் – பெயர்கள் கூறச் சொல்கிறாய் என் தோழியாகிய மனமே அவரின் பிற பெயர்கள்…